• 30 jaar Historische Kring Leusden
    algemene ledenvergadering HKL
    dinsdag 15 maart om 20.00 uur in Openbare Bibliotheek in de Hamershof met lezing "Het Dorp Hamersveld"

Historische Kring Leusden

Op deze site vindt u allerlei informatie over de historie van Leusden, Stoutenburg en Achterveld. Als u regelmatig terugkeert naar deze site, komt u veel te weten over de geschiedenis van onze dorpen.

Template


Sfeer impressie Najaarslezing 2015(Foto's door Frans van Loenen)

Nieuws

De Historie van Leusden

Karel de Grote staat aan het begin van de geschreven geschiedenis van Leusden. Hij schonk in het jaar 777 de villa Lisiduna een kleine nederzetting in een nog woeste omgeving aan de bisschop van Utrecht. Uit deze villa bij Oud Leusden heeft zich de huidige gemeente Leusden ontwikkeld. Dat is een lange vaak moeizame weg geweest, waar we nog maar weinig van weten. De ligging van onze middeleeuwse hoeven in het langschap werd aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en heeft tot een aantal schilderachtige situaties geleid. Onze bekende landgoederen zoals Den Treek, De Boom en de Heiligenberg, zijn van later jaren. Leusden is tot ver in de 20e eeuw een boerendorp gebleven met een aantal van oorsprong middeleeuwse buurtschappen Asschat, Snorrenhoef, Hamersveld, Leusbroek, Achterveld en Stoutenburg. Vanaf het begin van de zestiger jaren begon de bouw van de woonwijken. In 1969 fuseerde Leusden met de gemeente Stoutenburg, waartoe Achterveld behoorde.

leusdenopdekaart.nl

Is een online kaart waarop locaties zijn gekoppeld aan cultuurhistorische informatie uit Leusden, Stoutenburg en Achterveld.
Een iphone met GPS kan via het mobile menu van de site de afstand tot de items geven vanaf de positie waar u zich op dat moment bevindt, met foto en alle documentatie over het onderwerp.
Deze site is gelieerd aan onze HistorieLeusden website en in 2013 ontwikkeld door de Historische Kring Leusden.
Wij zijn bezig deze site verder op te bouwen, dus er komen nog regelmatig nieuwe items bij. Bezoek daarom ook eens de aan deze site gelieerde website: leusdenopdekaart.nl. 

Buurtschappen

De gemeente Leusden bestaat behalve uit de woonkernen Leusden, Leusden Zuid, Achterveld en Stoutenburg van oudsher uit verschillende buurtschappen. De volgende namen komen met regelmaat terug: Hamersveld, Leusbroek, Asschat, Mussendorp, Lapeers, Kieftenpol, Moorst, Heetveld, de Boom, Den Treek, Heiligenberg, Bavoort, Lockhorst, Jannendorp, Arkelbroek, de Ruif, Heetveld e.v.a