• Meer foto's van Annemarie van den Berg
    Beeldbank Hamersveld - Leusden
    deel uw persoonlijke verhaal bij de foto's op beeldbank.historieleusden.nl

Template

Historische Kring Leusden

Op deze site vindt u allerlei informatie over de historie van Leusden, Stoutenburg en Achterveld. Als u regelmatig terugkeert, leest u de laatste artikelen over de geschiedenis van onze dorpen.

Documentaire Landgoed De Boom

De Historische Kring Leusden heeft meegewerkt aan de documentaire over het voor Leusden beeldbepalende Landgoed De Boom, gemaakt en uitgezonden door RTV Utrecht. Ronald Polak (voorzitter) is geïnterviewd voor deze documentaire. Voor wie de uitzending heeft gemist is de documentaire ook te bekijken op onze website, pagina filmarchief.

Beeldbank Hamerveld-Leusden

Annemarie van den Berg José, Annemarie, Josien
Foto Gerard Voskuilen

Donderdagavond 13 oktober opende Annemarie van den Berg de website beeldbank.historieleusden.nl in aanwezigheid van veel belangstellenden, waaronder wethouder Van Beurden en een vertegenwoordiger van Afas. Na een korte introductie van de voorzitter voerden de wethouder en Annemarie het woord. José Huurdeman gaf in samenwerking met Josien Herder tenslotte tekst en uitleg over het gebruik van de website.

Vorig jaar is het schitterende fotoboek "van Hamersveld tot Leusden" van Annemarie van den Berg-van den Hengel uitgebracht met daarin ruim 700 foto’s. Maar Annemarie heeft nog veel meer historische foto’s gemaakt! Wij zijn als Historische Kring Leusden dan ook bijzonder verheugd dat we deze foto’s hebben gekregen met toestemming om deze Annemarie van den Berg foto's ze op onze website te publiceren, mede mogelijk door het Fonds Samenlevingsinitiatieven en de AFAS foundation.

Annemarie van den Berg-van den Hengel heeft vanaf haar achttiende jaar met een fotocamera vastgelegd hoe haar geboortedorp in de loop van ruim zestig jaar is gegroeid. Op de website beeldbank.historieleusden.nl wordt de ontwikkeling zichtbaar van het boerendorp Hamersveld tot wat het nu is, Leusden, een gemeente met bijna 30.000 inwoners. De oudste foto’s die Annemarie heeft gemaakt dateren van 1953. Twee jaar later begon de eerste grote uitbreiding van Hamersveld.

Veel belangstelling voor Toren Oud-Leusden

Op 10 september was met medewerking van de Historische Kring Leusden een bezoek mogelijk aan de toren van Oud-Leusden. Gezien het grote aantal bezoekers was deze unieke openstelling een groot succes.      (Foto door Wim Herder)

De toren van Oud-Leusden is gezien het gebruik van de stenen, na 1230 gebouwd, vermoedelijk omstreeks 1300. De klokkenstoel met klok van G. Koster is uit 1672. Het zou de oudste toren van Nederland zijn.

De kerk, gewijd aan de Heilige Antonius, is in 1826-1828 afgebroken. De stenen zijn gebruikt voor de bouw van een pastorie in Leusden van de Nederlands Hervormde kerk. De toren is in 1953/1954 gerestaureerd.

De toren is een rijksmonument. Meer informatie over de toren is te vinden op de website: rijksmonumenten.nl. 

Nieuws

De Historie van Leusden

Karel de Grote staat aan het begin van de geschreven geschiedenis van Leusden. Hij schonk in het jaar 777 de villa Lisiduna een kleine nederzetting in een nog woeste omgeving aan de bisschop van Utrecht. Uit deze villa bij Oud Leusden heeft zich de huidige gemeente Leusden ontwikkeld. Dat is een lange vaak moeizame weg geweest, waar we nog maar weinig van weten. De ligging van onze middeleeuwse hoeven in het langschap werd aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en heeft tot een aantal schilderachtige situaties geleid. Onze bekende landgoederen zoals Den Treek, De Boom en de Heiligenberg, zijn van later jaren. Leusden is tot ver in de 20e eeuw een boerendorp gebleven met een aantal van oorsprong middeleeuwse buurtschappen Asschat, Snorrenhoef, Hamersveld, Leusbroek, Achterveld en Stoutenburg. Vanaf het begin van de zestiger jaren begon de bouw van de woonwijken. In 1969 fuseerde Leusden met de gemeente Stoutenburg, waartoe Achterveld behoorde.

Buurtschappen

De gemeente Leusden bestaat behalve uit de woonkernen Leusden, Leusden Zuid, Achterveld en Stoutenburg van oudsher uit verschillende buurtschappen. De volgende namen komen met regelmaat terug: Hamersveld, Leusbroek, Oud-Leusden, Asschat, Snorrenhoef, Musschendorp, Lapeers, Kieftenpol, Moorst, Heetveld, de Boom, Den Treek, Heiligenberg, Bavoort, Lockhorst, Jannendorp, Arkelbroek, de Ruif, Heetveld e.a.