Ledenvergadering 26 maart 2024

ledenvergadering 2023

Ledenvergadering op dinsdagavond 26 maart 2024 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering in de Openbare Bibliotheek, Hamersveldseweg 77, in Leusden Centrum. Aanvang 20.00 uur. (Ingang op de Hamershof; de deur wordt na 20.00 uur afgesloten) AGENDA Opening, mededelingen door de voorzitter Notulen van de ledenvergadering van 28 maart […]