Aantekeningen notariële akten A.J. van Kooij nu online!

Schrijfblokken 14x vKooij

14 schrijfblokken met aantekeningen van dhr. van Kooij

Aantekeningen notariële akten A.J. van Kooij nu online!

Vanaf 1970 tot 1990 heeft de heer Arie van Kooij een groot deel van de notariële akten uit Archief Eemland van de Amersfoortse en Leusdense notarissen doorgenomen. Leden van de Historische Kring Leusden hebben deze met de hand geschreven aantekeningen uitgetypt met de bedoeling ze voor een breder publiek toegankelijk te maken. De in totaal 14 schrijfblokken zijn door vrijwilligers uitgetypt op ongeveer 1250 A4’tjes. De aantekeningen betreffen ruim 11000 akten van drieënzestig notarissen in Amersfoort en Leusden in de periode 1600 tot 1900.

Bij het lezen van de aktes dient beseft te worden dat de heer van Kooij persoonlijke aantekeningen heeft gemaakt met voor hem gebruikelijke afkortingen. De leden van de Historische Kring Leusden hebben de teksten vaak letterlijk overgenomen. Soms zal de tekst daardoor niet altijd duidelijk zijn.

Als amateurhistoricus had hij een bijzondere belangstelling voor de boerderijen in zijn geboorteplaats Hamersveld en voor die in de oude gerechten Leusden, Leusbroek, Asschat, Stoutenburg, Hoogland, Snorrenhoef en Woudenberg. Maar boerderijen in de Vrijheid van Amersfoort, Soest, Duijst, de Haar en de Slaag hadden ook zijn aandacht vooral als zij eigendom waren of gepacht werden door personen die raakvlakken hadden met de eerder genoemde boerderijen.

Arie van Kooij was één van de oprichters van de Historische Kring in Leusden. Hij was een actief bestuurslid en schrijver van veel goed gedocumenteerde verhalen. Door zijn veelzijdige en parate kennis werd hij een vraagbaak voor historische achtergrondinformatie over boerderijen in Hamersveld en ruime omgeving. Hij beschikte over veel gegevens door het uitgebreide onderzoek in de archieven van de Amersfoortse notarissen vanaf de zeventiende eeuw. Zijn notities zijn nu gedigitaliseerd en op onze website https://archief.historieleusden.nl/ voor iedereen te raadplegen.

Meer lezen

Leusden Toen-mei 2022
LeusdenToen

Leusden Toen Jaargang 38 nr.2 – mei 2022

In dit nummer van Leusden Toen aandacht voor het orgel van de Dorpskerk in Leusden-Zuid dat bestond vorig jaar 150 jaar. Verder een artikel over Willem V en zijn Leusdense jachtvelden, ruim 200 jaar geleden en een artikel over de jacht op bodemschatten met een metaaldetector, anno 2022.

voorjaarslezing; boek van Hans Onderwater voorkant-geddes
HKL

lezing over voedselconferenties in Achterveld op 28 en 30 april 1945

Het bestuur nodigt u van harte uit voor deze lezing op 28 april 2022. In Achterveld werd de voedseldropping in West-Nederland voorbereid. Historicus Hans Onderwater MBE uit Barendrecht plaatst deze belangrijke gebeurtenis in een historisch kader. Hij schreef diverse boeken over Operatie Manna.
Locatie: De Roskam, Hessenweg 212, 3791 PN Achterveld.
De aanvang is om 20.00 uur en de avond is vrij toegankelijk.
In de pauze krijgt u koffie of thee aangeboden.