Aantekeningen notariële akten A.J. van Kooij nu online!

Schrijfblokken 14x vKooij

14 schrijfblokken met aantekeningen van dhr. van Kooij

Aantekeningen notariële akten A.J. van Kooij nu online!

Vanaf 1970 tot 1990 heeft de heer Arie van Kooij een groot deel van de notariële akten uit Archief Eemland van de Amersfoortse en Leusdense notarissen doorgenomen. Leden van de Historische Kring Leusden hebben deze met de hand geschreven aantekeningen uitgetypt met de bedoeling ze voor een breder publiek toegankelijk te maken. De in totaal 14 schrijfblokken zijn door vrijwilligers uitgetypt op ongeveer 1250 A4’tjes. De aantekeningen betreffen ruim 11000 akten van drieënzestig notarissen in Amersfoort en Leusden in de periode 1600 tot 1900.

Bij het lezen van de aktes dient beseft te worden dat de heer van Kooij persoonlijke aantekeningen heeft gemaakt met voor hem gebruikelijke afkortingen. De leden van de Historische Kring Leusden hebben de teksten vaak letterlijk overgenomen. Soms zal de tekst daardoor niet altijd duidelijk zijn.

Als amateurhistoricus had hij een bijzondere belangstelling voor de boerderijen in zijn geboorteplaats Hamersveld en voor die in de oude gerechten Leusden, Leusbroek, Asschat, Stoutenburg, Hoogland, Snorrenhoef en Woudenberg. Maar boerderijen in de Vrijheid van Amersfoort, Soest, Duijst, de Haar en de Slaag hadden ook zijn aandacht vooral als zij eigendom waren of gepacht werden door personen die raakvlakken hadden met de eerder genoemde boerderijen.

Arie van Kooij was één van de oprichters van de Historische Kring in Leusden. Hij was een actief bestuurslid en schrijver van veel goed gedocumenteerde verhalen. Door zijn veelzijdige en parate kennis werd hij een vraagbaak voor historische achtergrondinformatie over boerderijen in Hamersveld en ruime omgeving. Hij beschikte over veel gegevens door het uitgebreide onderzoek in de archieven van de Amersfoortse notarissen vanaf de zeventiende eeuw. Zijn notities zijn nu gedigitaliseerd en op onze website https://archief.historieleusden.nl/ voor iedereen te raadplegen.

Meer lezen

Schrijfblokken 14x vKooij
HKL

Aantekeningen notariële akten A.J. van Kooij nu online!

Vanaf 1970 tot 1990 heeft de heer Arie van Kooij een groot deel van de notariële akten uit Archief Eemland van de Amersfoortse en Leusdense notarissen doorgenomen. Leden van de Historische Kring Leusden hebben deze met de hand geschreven aantekeningen uitgetypt met de bedoeling ze voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Kapelaan (later pastoor) Kitselaar in 1943
LeusdenToen

Leusden Toen Jaargang 38 nr.4 – 2021

In het vierde nummer van deze jaargang leest u een bijdrage van Frans van Loenen over “Geertrudishof” naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Stichting en de door haar beheerde woningen. De vlag kan uit en en het feestje wordt gevierd in november 2021….