Sint-Jozefparochie
Achterveld

De fotoserie en geschiedenis van de Sint-Jozefparochie is opgedeeld in vijf pagina’s.
Via het onderstaande menu is het eenvoudig navigeren naar de verschillende hoofdstukken.

3.1 GLAS IN LOOD RAMEN

1933 – GEBRANDSCHILDERDE GLAS IN LOODRAMEN VAN CHARLES EYCK VERVAARDIGD IN HET ATELIER VAN JOEP NICOLAAS

Glas-in-loodramen van Charles Eyck

En dan het licht dat binnenkomt door de prachtig gebrandschilderde ramen van Charles Eyck. Vooral het raam boven het hoofdaltaar is een blikvanger waar je niet van loskomt. De ramen maken al vanaf het begin, in 1933, deel uit van de nieuwe kerk.

Sober als de kerk is, vallen de prachtige glas-in-loodramen van kunstenaar Charles Eyck des te meer op. Het zijn er in totaal 34, de afbeeldingen van de ramen in de koepel niet meegeteld. Eén raam heeft na verloop van tijd een plaatsje in het secretariaat gekregen. Blauw schijnt voor schilders een moeilijke kleur te zijn om er iets moois van te maken. Charles Eyck is er echter wonderwel in geslaagd. De grondtoon van de ramen in de kerk is namelijk blauw en zilverwit, maar in dat blauw brengt hij wel tien verschillende kleurschakeringen aan. Het blauw wordt, als het functioneel is, onderbroken door geel- rood- en bruintinten. De uitgebeelde figuren zijn sober maar menselijk in hun gelaatsuitdrukking en houding. Ze hebben ziel en karakter. Eyck heeft goed nagedacht over zijn afbeeldingen.

Er zijn nog twee brieven bewaard gebleven van de kunstenaar aan pastoor Rentinck. In die brieven legt hij de pastoor uit dat diens idee om in de zijbeuken de twaalf apostelen af te beelden, niet uitvoerbaar is omdat hij drie figuren in één raam niet harmonieus vindt. Hij stelt voor vier aartsengelen in de linkerzijbeuk af te beelden: Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël. In de rechterzijbeuk zijn de geloofsverkonigers afgebeeld, van links naar recht: Bonifacius, Petrus, Paulus en Willibrordus.

Voor de kleine ramen heeft Eyck afbeeldingen gemaakt die gebaseerd zijn op verhalen uit het evangelie, ‘De Verloren Zoon’ bijvoorbeeld en de ‘Barmhartige Samaritaan’. Zes ramen bevatten afbeeldingen uit het lijdensverhaal en de opstanding. Voor de doopkapel maakt hij twee ramen met afbeeldingen van bijbelpassages over de doop, Jesus in de Jordaan, de Ethiopische hoveling en één met een afbeelding van de bekering van Saulus.

Charles van Eyck voltooide een studie aan de Beeldende Kunsten Amsterdam. Daarna volgde hij ook nog een opleiding in Italië. In Nederland werd hij leerling van de monumentale kunstenaar Derkinderen.

In Italië had hij kennis gemaakt met het werk van de voeg-renaissancistische schilders Giotto en Fra Angelico. Omstreeks 1930 kwam hij veelvuldig in het glasatelier van de Limburger Joep Nicolas. Als deze invloeden maakten dat Charles van Eyck een veelzijdig kunstenaar werd.

3.2 KRUISWEGSTATIES


VEERTIEN KRUISWEGSTATIES MET DE HAND GEVORMD UIT CHAMOTTEKLEI, EVENEENS GEMAAKT DOOR CHARLES EYCK


De kruiswegstaties

De kruisweg is een gebedsoefening langs veertien staties (plaatsen). Het is de weg die Jezus aflegt, van de Olijfberg tot de Calvarieberg. De kruisweg als gebedsoefening stamt uit de 16e eeuw. In 1741 stelde paus Benedictus XIV de aanwezigheid van een kruisweg verplicht, al was het maar in de vorm van kleine houten kruisjes. De kruiswegstaties zijn gemaakt door de maker van de glas-in-loodramen, Charles Eyck. Ze passen niet alleen bij de ramen, maar ook bij de ruwe muren van de kerk. Evenals de muren zijn de staties weinig gepolijst: met de hand gevormd uit chamotteklei. De figuren in de staties zijn realistisch vormgegeven. Ze verrassen en ontroeren door hun gezichtsuitdrukking en houding. De gang van Jezus begint bij Pilatus, richting Golgotha om te eindigen bij de graflegging van Jezus op de Calvarieberg. Elke statie beeldt een volgend moment in zijn kruisgang uit. Zo valt hij drie keer, wordt hij gekruisigd en wordt hij van het kruis genomen om uiteindelijk in het graf gelegd te worden. De kruiswegsraties zijn aangekocht tijdens het pastoorschap van G. van de Hurk.

Historische Kring Leusden

© – NIETS VAN DEZE PAGINA MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD ZONDER TOESTEMMING VAN DE HISTORISCHE KRING LEUSDEN