Attentiestenen in de gemeente Leusden

Markante historische gebouwen

De doelstelling van de Historische Kring Leusden is het historisch besef betreffende de Gemeente Leusden te bevorderen. Er zijn al diverse markante historische gebouwen in de gemeente Leusden verdwenen en waarvan de exacte historie in de beleving van veel inwoners al grotendeels vervaagd is. De Historische Kring wil enerzijds iets van die beleving terughalen en anderzijds de nieuwe inwoners en bezoekers van de gemeente Leusden attenderen op enkele van deze markante historische gebouwen die in de gemeente Leusden hebben gestaan. Daarom is het idee ontstaan om zogenoemde “attentiestenen” te leggen, die de mensen erop attent maken dat op /of dicht in de buurt een markant gebouw heeft gestaan, dat een prominente plaats innam in het dorp. Historisch gezien zijn dit dus belangrijke plaatsen.

De belangrijkste historische informatie

De bruin/zwarte chique stenen met een afmeting van 50×50 cm. liggen verzonken in de bestrating en nodigen uit om even bij stil te staan. De vormgeving van de zogenoemde attentiestenen is in handen van Woudstra Architecten te Schijndel.

Attentiestenen leggen
Foto: José Huurdeman

De stenen zijn voorzien van de naam van het pand, met de jaartallen, een mooie foto en enkele regels tekst met de belangrijkste historische informatie. Op de stenen wordt verwezen naar de website van de Historisch Kring Leusden. Op deze pagina van onze website is per attentiesteen een pagina met uitgebreidere informatie uit het menu te selecteren. Zo kunt u meer lezen over de betreffende panden.

Realisatie attentiestenen

Verdeeld over de gemeente Leusden,  zijn er in totaal 11 stenen gelegd (vier in Achterveld, vier in Leusden-Centrum en drie in Leusden-Zuid). Het benodigde budget is verkregen door het beschikbaar stellen van het bedrag dat onderdeel was van het aan José Huurdeman, bestuurslid van de Historische Kring Leusden, in 2015 uitgereikte Annie De Beaufortspeld. In overleg met de Stichting De Boom heeft zij voor het project “Attentiestenen” gekozen. Daarnaast heeft het Fonds Samenlevingsinitiatieven het bedrag verdubbeld en heeft de Historische Kring Leusden het benodigde restant toegevoegd. De gemeentewerken van de Gemeente Leusden heeft haar medewerking aangeboden om de stenen gratis te leggen op de aangewezen plaatsen in de gemeente.

Op 17 september 2015 is de “laatste attentiesteen” door drs. A. Vermeulen, de toenmalige burgemeester van Leusden, gelegd bij  De Rosbeijer, aan de Hamersveldseweg 57 in Leusden-Centrum.

Overzicht foto's van de elf attentiestenen

Waar vind ik de 11 attentiestenen?

Op de onderstaande map kunt u alle elf attentiestenen in onze gemeente vinden. Van de 11 stenen zijn er vier in Achterveld, vier in Leusden-Centrum en drie in Leusden-Zuid gelegd. Door op deze kaart in te zoomen kunt u de plaats van de stenen die met een vlag zijn aangegeven op adresniveau zichtbaar maken. Door op de vlag te klikken kunt u zien welke attentiesteen er ligt.