Bijzondere uitgave van Leusden Toen

leusden-toen-mei-2020

Deze Leusden Toen is om verschillende redenen een bijzondere uitgave. Het aantal pagina’s en de dikte van dit nummer zullen direct opvallen. Alle artikelen raken het landelijke thema ‘75 jaar vrijheid’ maar de invulling gaat uitsluitend over wat zich afspeelde rond de bevrijding in de tegenwoordige gemeente Leusden en over de wijze waarop naoorlogse generaties de slachtoffers van oorlog en bezetting herdacht hebben.

Het plan voor deze speciale invulling van Leusden Toen ontstond een jaar geleden. Hierdoor was er voldoende tijd om onderzoek te verrichten en kwamen veel documenten en foto’s uit familiebezit beschikbaar. Dank aan allen die hun materiaal aan de redactie beschikbaar stelden! Jose Huurdeman, Frans van Loenen, Ronald Polak en Gerard Voskuilen vormden voor één keer de redactie van Leusden Toen.

De oplage en de verspreiding van deze Leusden Toen uitgave is veel groter dan gebruikelijk dankzij een royale bijdrage van Rabo ClubSupport. Hierdoor kunnen meer Leusdenaren dan alleen onze leden kennisnemen van de plaatselijke achtergronden van de bevrijding. Zo kan deze uitgave van een stimulans zijn om lid te worden van onze plaatselijke cultuurhistorische vereniging.

Geheel onvoorzien wordt deze Leusden Toen door de Corona-crisis om nog een reden bijzonder. Tot ons project ‘75 jaar bevrijding’ behoorde namelijk ook een samenwerking met de Oranjevereniging en het Feestcomité Achterveld. Artikelen werden speciaal voor dit doel geschreven en rijk geïllustreerd met met onbekende foto’s. Toen eind maart duidelijk werd dat de activiteiten van Koningsdag en 4 en 5 mei niet doorgaan. verviel ook de aanleiding om dit programmablad gezamenlijk uit te geven. Redactie en bestuur hopen dat alle verzamelde artikelen in de toekomst nog eens kunnen worden gepubliceerd.

Voor de inhoudsopgave kunt u kijken op de pagina van LeusdenToen.

Een overzicht van de Leusden Toen vanaf 2016 is te zien op de pagina www.historieleusden.nl/leusden-toen/

Meer lezen

Leusden Toen-mei 2022
LeusdenToen

Leusden Toen Jaargang 38 nr.2 – mei 2022

In dit nummer van Leusden Toen aandacht voor het orgel van de Dorpskerk in Leusden-Zuid dat bestond vorig jaar 150 jaar. Verder een artikel over Willem V en zijn Leusdense jachtvelden, ruim 200 jaar geleden en een artikel over de jacht op bodemschatten met een metaaldetector, anno 2022.

voorjaarslezing; boek van Hans Onderwater voorkant-geddes
HKL

lezing over voedselconferenties in Achterveld op 28 en 30 april 1945

Het bestuur nodigt u van harte uit voor deze lezing op 28 april 2022. In Achterveld werd de voedseldropping in West-Nederland voorbereid. Historicus Hans Onderwater MBE uit Barendrecht plaatst deze belangrijke gebeurtenis in een historisch kader. Hij schreef diverse boeken over Operatie Manna.
Locatie: De Roskam, Hessenweg 212, 3791 PN Achterveld.
De aanvang is om 20.00 uur en de avond is vrij toegankelijk.
In de pauze krijgt u koffie of thee aangeboden.