De canon van Leusden

Canon van leusden

Tussen 2005 en 2007 heeft de commissie Van Oostrom op verzoek van de regering de Canon van Nederland samengesteld. Deze Canon telt 50 vensters: belangrijke personen, voorwerpen en gebeurtenissen die samen het verhaal van de historische en culturele ontwikkeling van Nederland laten zien. De Canon is in de eerste plaats bedoeld voor het onderwijs.

De vijftig vensters zelf liggen voor de eerstkomende jaren vast. De achterliggende informatie waarmee de vensters geopend wordt, is echter bedoeld om aan te vullen en uit te breiden. Elke bezoeker kan per venster suggesties (bijvoorbeeld voor boeken, films, websites of er-op-uit-tips) inzenden. Deze bijdragen komen terecht bij de redactie, die vervolgens besluit of tot plaatsing kan worden overgegaan.

De canon gaat over culturele en historische onderwerpen die we als samenleving belangrijk genoeg vinden om aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners mee te geven. Nu voor iedereen hier te zien.

De canon van Leusden is ontwikkeld door een werkgroep van de Historische Kring Leusden. De vensters werden geschreven door Paula Bonekamp, Ger de Hart, Wout van Kooij en Ronald Polak (tevens eindredactie).Tilly du Pui verzorgde de literatuurverwijzingen bij de tips. Jan van Dijk verzorgde de afbeeldingen en films.

Het auteursrecht op de teksten berust bij Historische Kring Leusden. Reproductie hiervan voor eigen gebruik en in met onderwijs samenhangende documenten (scripties, werkstukken en readers) is met bronvermelding toegestaan.