genealogiestamboomonderzoek

Wie waren mijn voorouders?

Dit is een vraag die iedereen van ons zich wel eens gesteld heeft.

Onderzoek naar de beantwoording van deze en nog veel meer vragen over onze voorouders noemen we voorouder- of stamboomonderzoek, of met de officiële naam genealogie. Stamboomonderzoek komt steeds meer in de belangstelling te staan en al vele tienduizenden Nederlanders houden zich er mee bezig. Via het onderzoek in de archieven van rijk, provincies en gemeenten proberen ze meer over hun voorouders te weten te komen. Inmiddels wordt daarbij ook steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden die internet te bieden heeft. Stamboomonderzoek staat al eeuwen lang in de belangstelling. Vroeger waren het vooral de belangrijke families die hun voorgeslacht beschreven in tot op vandaag bewaard gebleven manuscripten. In de 20e eeuw zijn ook anderen gaan speuren naar hun voorouders.

Archieven
In Nederland bestaat al enkele eeuwen een zeer goede bevolkingsadministratie. Waren het voor 1811 de kerken die doop-, trouw- en begraafboeken bijhielden, hierna waren dat de gemeenten via de Burgerlijke Stand. De niet meer in gebruik zijnde oudere gegevens zijn voor eenieder in de diverse rijks-, streek- en gemeentearchieven toegankelijk en vaak al op internet te raadplegen. Sinds het einde van de 2e wereldoorlog bestaan er in ons land twee instellingen die voor het stamboomonderzoek voor de onderzoeker een belangrijke rol spelen.

In 1945 werd het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) opgericht door vertegenwoordigers van de Rijksoverheid en particulieren. Het bureau is gevestigd in Den Haag en doet dienst als documentatie- en voorlichtingscentrum over genealogie en heraldiek (wapenkunde). Als men Vriend van het CBG wordt, ontvangt men 1 maal per kwartaal het blad Genealogie met veel informatie. Bovendien krijgt men dan nog een mooi uitgevoerd jaarboek. Daarnaast heeft men gratis toegang tot het centrum in Den Haag waar men in de studiezalen alle beschikbare bronnen kan raadplegen. Inmiddels is er al veel informatie op hun website te vinden. Ter voorbereiding van een bezoek aan het CBG is vooraf een raadpleging van deze site zeker aan te bevelen.

Nederlandse Genealogische Vereniging

In 1946 werd de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) opgericht. De vereniging heeft een Verenigingscentrum in Bunnik. Hier kun je de zeer omvangrijke bibliotheek van de NGV raadplegen.

De bibliotheek in het Informatiecentrum in Bunnik kan onderzoekers goed van dienst zijn bij hun familieonderzoek. De NGV beschikt over een unieke verzameling boeken en tijdschriften variërend van familieboeken tot naslagwerken. In totaal zijn circa 20.000 titels voorhanden. Er zijn medewerkers van het Informatiecentrum aanwezig om je wegwijs te maken en desgewenst bij te staan in geval van vragen.

De vereniging kent meer dan 20 regionale afdelingen en heeft inmiddels meer dan 11.000 leden. Als men lid wordt, ontvangt men het maandblad Gens Nostra en enige malen per jaar een afdelingsperiodiek. Als lid heeft men toegang tot het Verenigingscentrum en kan men ook hier vele bronnen raadplegen.

Daarnaast bestaat er een Contactdienst die informatie heeft over leden die op bepaalde namen onderzoek verricht hebben en is er voor de computergebruikers de mogelijkheid om naast het lidmaatschap van de vereniging lid te worden van de afdeling Computergenealogie.

De afdelingen verzorgen regelmatig lezingen die ook voor niet leden toegankelijk zijn. Leusden ligt binnen het gebied van de afdeling Amersfoort en Omstreken. De Historische Kring Leusden ontvangt regelmatig de periodieken van deze afdeling. Deze periodieken zijn in de bibliotheek van de HKL in te zien. Maar u kunt natuurlijk ook lid worden.

WieWasWie

Op het internet is er inmiddels voor de genealoog veel informatie te vinden.

WieWasWie maakt genealogie en historisch persoonsonderzoek voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk. Hiervoor wordt één plek waar je betrouwbare bronnen kunt vinden voor historisch persoonsonderzoek geboden, waar je ondersteuning krijgt bij de zoektocht en waar je de mogelijkheid krijgt om met het zoekresultaat de stamboom te bouwen en te delen. Naast de talloze ervaren genealogen die al jaren bezig zijn met stamboomonderzoek, zijn er veel mensen die pas net beginnen.

Uit onderzoek blijkt dat er veel mensen geïnteresseerd zijn in familiegeschiedenis en stamboomonderzoek, maar nog niet begonnen zijn. Bijvoorbeeld omdat ze niet weten waar ze moeten beginnen of welke bronnen ze moeten gebruiken. www.wiewaswie.nl richt zich vooral op deze geïnteresseerden en beginnende onderzoekers, maar ook de ervaren genealogen zijn van harte welkom! Je vindt er de belangrijkste gegevens van de Burgerlijke Stand vanaf ± 1811 t.a.v. geboorte, huwelijk en overlijden. Van een aantal plaatsen zijn ook de zgn. DTB gegevens (doop-, trouw- en begraafgegevens) vanuit de kerkboeken al hierin ondergebracht.

Websites voor stamboomonderzoek

Wanneer u meer wilt weten over online stamboomonderzoek dan zijn de onderstaande websites een goed startpunt.