Sobere herdenking bij Stirling monument

Bloemen monument Stirling

Dit jaar noodgedwongen een sobere herdenking op 3 februari bij het monument. Er zijn bloemen gelegd door Wim Vos locoburgemeester en Ronald Polak, voorzitter van HKL. Fijren en Joren hebben als vertegenwoordigers van de basisschool Het Kompas (vanwege corona later in de middag) hun bloemen gelegd bij het monument. De Historische Kring Leusden nam het initiatief tot dit monument ter nagedachtenis aan de acht omgekomen bemanningsleden van de Stirling bommenwerper die op deze plek in 1943 werd neergeschoten. Het monument werd in 2018 onthuld. Leerlingen van basisschool Het Kompas hebben het monument geadopteerd.

Een sobere herdenking dit jaar voor de acht omgekomen bemanningsleden.

Zoals we op de persconferentie hebben vernomen, wordt de lockdown verlengd tot en met dinsdag 9 februari 2021. In deze lockdown  mag je met maximaal 2 personen buiten iets ondernemen. Dit betekent dat we helaas genoodzaakt zijn ook de herdenking  bij het Stirling gedenkteken op 3 februari 2021, ook in de afgeslankte vorm zonder publiek,  niet kunnen laten doorgaan. We hopen voor  volgend jaar  (2022) op een plechtige ceremonie waarbij eenieder welkom is.

Gerard  Voskuilen en José Huurdeman

Meer lezen

Schrijfblokken 14x vKooij
HKL

Aantekeningen notariële akten A.J. van Kooij nu online!

Vanaf 1970 tot 1990 heeft de heer Arie van Kooij een groot deel van de notariële akten uit Archief Eemland van de Amersfoortse en Leusdense notarissen doorgenomen. Leden van de Historische Kring Leusden hebben deze met de hand geschreven aantekeningen uitgetypt met de bedoeling ze voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Kapelaan (later pastoor) Kitselaar in 1943
LeusdenToen

Leusden Toen Jaargang 38 nr.4 – 2021

In het vierde nummer van deze jaargang leest u een bijdrage van Frans van Loenen over “Geertrudishof” naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Stichting en de door haar beheerde woningen. De vlag kan uit en en het feestje wordt gevierd in november 2021….