Dorpsgezichten "TOEN en NU"


Deze fotopagina laat u telkens aan de linkerzijde de oude en aan de rechterzijde de situatie uit ongeveer 2010 zien van dorpsgezichten in Leusden en Achterveld. De huidige situatuatie is op veel plaatsen al weer gewijzigd.

Links het "Ros Beijaart" in de jaren '30. Toen café en middelpunt van het parochieleven van Hamersvelders. Bij uitstek een dorpsgezicht wat aan "Het Dorp"van Wim Sonneveld doet denken. Het meisje is moederziel alleen op een stralende zomerdag aan de nog onverharde Hamersveldseweg. Rechts de nieuwe situtatie.

Café Buitenlust van de familie Voorburg aan de Hessenweg te Achterveld. Dit Café Restaurant heeft wel wat veranderingen ondergaan. De uitspanning van weleer is nu een druk bezocht horeacabedrijf geworden.

Gezicht op de Asschatterweg richting de oude Tol. Links het schildersbedrijf van Reijer van den Hengel en verderop de smederij van Jan van den Hengel. Het voormalige gemeentehuis, nu "Hamershuis" geheten moest nog verrijzen. Rechts was dit winkelcentrum De Biezenkamp gesitueerd. Inmiddels is de situatie in 2015 gewijzigd.

Achterveld. Geheel rechts Restaurant "De Roskam" van de familie van Uhm, thans een modern horecabedrijf. Het tweede gebouw is het voormalige kantoorgebouw van de Coöperatie.

Het oude gemeentehuis aan de Burgemeester De Beaufortweg is er nog in nagenoeg ongewijzigde staat. Dat geldt ook voor de dokterswoning daarachter.

De lommerrijke bocht in de Hessenweg ter hoogte van Huize Sint Joseph in Achterveld.

De Beaufortweg in de jaren '40 verschilt niet zo heel veel van de huidige aanblik. De meeste bebouwing is dan ook ongewijzigd. De klinkers hebben plaats gemaakt voor asfalt. Rechts verrees het dienstencentrum van de gereformeerde kerken. Nu wordt er een appartementengebouw gerealiseerd.

Het (niet meer bestaande) Ros Beijaart nu richting de Hamershof gefotografeerd. Huize Ansfridus is nog in volle glorie aanwezig, helaas gesloopt in 1982. Het huis op de achtergrond van de familie van de Berg herbergt nu enkele kantoren t.b.v. bedrijven.

Café Buitenlust van de familie Voorburg aan de Hessenweg te Achterveld. Nu gefotografeerd komende van Barneveld.

De oude Arnhemseweg in Leusden Zuid met op de achtergrond, toen nog kampeerboerderij "Bavoort" Het winkeltje van de uitgever van deze ansichtkaart, kruidenier Renes is links nog net te zien.

Uitspanning "De Hertekop", gesloopt in 1958 moest plaats maken voor uitbreiding en aansluiting op de A28. Het kruispunt ligt aan de Lokhorsterweg.

Het markante huisje van de houtsnijder/beeldhouwer Oorthuis staat er nog net zo!  Het nabijgelegen "Huize Den Treek" wordt momenteel gerestaureerd en uitgebreid.

De Hamersveldseweg ter hoogte van de kruising met de Asschatterweg met zicht op de Tol. De smederij van Tolboom rechts staat er nog. Zelfs de "nieuwe" foto is inmiddels verouderd nu er een rotonde is aangeleg.

DE BOVENSTAANDE FOTOPAGINA IS TOT STAND GEKOMEN IN SAMENWERKING MET FRANS VAN LOENEN, FOTOREDACTEUR VAN "LEUSDEN TOEN", DE OUDE FOTO'S STAMMEN UIT ZIJN ARCHIEF, DE NIEUWE FOTO'S ZIJN DOOR HEM GEMAAKT


© - NIETS VAN DEZE PAGINA MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD ZONDER TOESTEMMING VAN DE HISTORISCHE KRING LEUSDEN