HKL krijgt een mooi bedrag van de Rabo ClubSupport

Rabo ClubSupport 2020

Maquette

De HKL wil de maquette van de molen van Bavoort tentoonstellen. Daarvoor hebben we een grote vitrine van plexiglas nodig. Het model is namelijk bijna 2 meter hoog. De echte molen van Bavoort werd in 1917 afgebroken. Het fraaie schaalmodel is gemaakt door de heer W.J. Kortes, die ook de maquette van boerderij de Bieshaar in de Bibliotheek Leusden vervaardigde en aan de HKL schonk.

Voor dit doel is door de vele stemmen € 1.040,24 behaald. De Historische Kring Leusden bedankt iedereen die op ons heeft gestemd. Met deze bijdrage kunnen wij de grote vitrine realiseren.

De video van Rabo ClubSupport die de uitslag bekent maakt kun je hier zien

De Rabo ClubSupport biedt kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. Leden van Rabobank Amersfoort Eemland hebben tijdens de stemperiode bepaald welke financiële bijdrage de deelnemende clubs en verenigingen ontvangen.

In de regio Amersfoort Eemland zijn in 2020 11.670 stemmen uitgebracht op 162 lokale verenigingen en stichtingen. In totaal wordt er een bedrag van € 75.000,- verdeeld. Een fantastisch resultaat!

De coöperatieve Rabobank ondersteunt samen met haar leden 162 lokale verenigingen en stichtingen in meer of mindere mate bij het helpen realiseren van hun doelen. Het doel is om samen de club en de buurt sterker te maken. Gewoon omdat een club zoveel méér is dan een club!