Ledenvergadering 28 maart 2023

ledenvergadering 2023

Ledenvergadering op dinsdagavond 28 maart 2023

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering in de Openbare Bibliotheek, Hamersveldseweg 77, in Leusden Centrum. Aanvang 20.00 uur.

(Ingang op de Hamershof; de deur wordt na 20.00 uur afgesloten)

AGENDA

 1. Opening, mededelingen door de voorzitter
 2. Notulen van de ledenvergadering van 24 maart 2022.
  U ontvangt deze per email*
 3. Jaarverslag over 2022 – gepubliceerd in Leusden Toen, 2023 afl. 1
 4. Financieel verslag 2022.
  Financiële stukken kunnen vanaf 19 maart worden opgevraagd bij de penningmeester@historieleusden.nl
 5. Verslag door de kascommissie dhr. B. de Jonge en dhr. E. van Ginkel
 6. Benoeming kascommissie, dhr. E. van Ginkel is aftredend
 7. Begroting 2023
  U kunt zowel de stukken als de begroting opvragen na 19 maart bij penningmeester@historieleusden.nl *
 8. Bestuursverkiezing:
  Dhr. R. Polak is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
  Dhr. G. Voskuilen is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
  Dhr. K. van Otterloo is aftredend en stelt zich herkiesbaar
 9. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

PAUZE

Na de pauze krijgt u de officiële film ‘Leusden 1200’ te zien. Rond 8 juni 1977 werd gevierd dat Leusden 1200 jaar bestond. Alle festiviteiten werden abrupt beëindigd na het overlijden van burgemeester A.H. van der Post. De film van de Stichting Leusden 1200 gaat over de eerste dagen van de feestweek en de later alsnog gehouden optocht. Er zijn vast veel opnamen gemaakt door families in Leusden. In de aanloop naar 2027 kan de HKL daar misschien iets mee doen.

Wij zien u graag tijdens onze ledenbijeenkomst. 

Heleen Wijnands (secretaris)

Briefhoofd HKL zw