Historische Kring Leusden

Achterveld - Hamersveld - Leusbroek - Stoutenburg

Wijken in Leusden: Rossenberg

ROSSENBERG

Dit is een pagina als aanvulling op het artikel in Leusden Toen.
Het volledige artikel over de groene wijk “Rossenberg” is te lezen in Leusden Toen nummer 4 – november 2019.

alt tekst image

Rossenberg op de buurtkaart van Leusden

INLEIDING

Onze vereniging, de Historische Kring Leusden, werkt aan het project “Boeren, Burgers en Buitenlui”. Het deelproject “Burgers” onderzoekt de na-oorlogse ontwikkeling van Leusden. Het betreft hier de landelijke ontwikkeling als gevolg van de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening van 1966, die in september 1966 tot stand is gekomen onder het Kabinet Cals.

In die tijd werd voorzien dat ons land tot het jaar 2000 zou groeien van 12 miljoen naar 21 miljoen inwoners. Dit vereiste forse ingrepen. Voor de regio Amersfoort werd een toekomstig aantal inwoners verwacht tussen een kwart en een half miljoen.

Voor Leusden betekende dit een forse groei met een flink aantal nieuwe wijken. Op deze pagina wordt de ontwikkeling van de wijk Rossenberg beschreven.

ONTWIKKELING ROSSENBERG

De wijk Rossenberg is de eerste wijk van de grote uitbreiding van Hamersveld begin jaren zeventig. De eerste huizen werden gebouwd ten zuiden van de Bavoortseweg die van Hamersveld naar Leusbroek liep, de tegenwoordige Lisidunalaan. De wijk ontleent haar naam aan de boerderijen Groot- en Oud Rossenberg, twee van de oudste boerderijen van Hamersveld, mogelijk uit de tijd van de ontginning. Niet alleen de naam ontleent de wijk aan de boerderijen, zij is ook geheel gebouwd op de landerijen van de twee boerderijen. De hoven of carrés waaromheen de huizen liggen kregen de naam van oude boerderijen eindigend op ‘horst’. Toen de bouw voltooid was werd Rossenberg omsloten door de Lisidunalaan, Hamersveldseweg, Noorderinslag en de GroeneZoom.
WS riante eensgezinswoningen in plan Rossenberg
De prijzen van de woningen bedroegen, inclusief alle kosten, ongeveer fl. 55.000. In de huidige valuta omgerekend is dat ongeveer € 25.000. Voor hedendaagse begrippen is dit een onwaarschijnlijk laag bedrag, maar in die tijd was het een bedrag waar je wel even over nadacht.

Woningstichting “Centraal Nederland”

Het doel en de werkwijze van de stichting “Centraal Nederland” werden indertijd door hen als volgt omschreven:

  • Geen woningen worden door ons verkocht, want onze stichting heeft een bemiddelende functie.
  • De stichting werkt in het belang van de Volkshuisvesting en er worden daarom in de gepremieerde sector bouwstromen georganiseerd.
  • Geen winstdoel wordt beoogd
  • Onpartijdige, uitgebreide voorlichting wordt gegeven.
Betonstorting plan Rossenberg
De feestelijke eerste betonstorting voor woningen in het plan "Rossenberg" - Op de foto burgemeester Schneiders,
wethouder van Zandbrink, bouwkundig ambtenaar Upperman wethouder Bijleveld, ambtenaar Faber.
Woning met karakteristieke houten bergingen
Op deze foto is de achterzijde van de koopwoningen of woningwetwoningen te zien
met de zo karakteristieke houten bergingen in de tuin.
Krantartikel-bewoners Rossenberg coördineren
Johanneshoeve door brand verwoest
De gehandhaafde voormalige boerderij "Oud Rossenberg" wordt na de realisatie van de eerste fase bejaardenwoningen ingericht
als cultureel centrum "Johanneshoeve". Enige jaren later wordt deze door brand verwoest.
Roggenkamp- Slopen kun je altijd nog
Donderdag 30 september 1971 - LEUSDER KRANT - De heer J.H. Roggenkamp over de uitbreidingsplannen
Maar toch zullen verschillende boerderijen en woningen plaats moeten maken voor de nieuwe stad Leusden.
Hamersveldseweg 101
Hamersveldseweg bij huisnummer 101, iets t.z.v. de latere Burgemeester van der Postlaan
Hamersveldseweg deTol b
Hamersveldseweg richting noord bij "De Tol"

Auteur: Bert van Ruitenbeek (met dank aan de werkgroep “Burgers” van HKL)

Bronvermelding : Leusden Toen nr.4-2019

 

© – NIETS VAN DEZE PAGINA MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD ZONDER TOESTEMMING VAN DE HISTORISCHE KRING LEUSDEN