Historische Kring Leusden

Achterveld - Hamersveld - Leusbroek - Stoutenburg

Wijken in Leusden: Rossenberg

EUROWONINGEN IN DE WIJK ROZENDAAL

alt tekst image

kaart wijk Rozendaal

In 1970 en daarna werden de eerste eurowoningen bewoond. “A New Town” in Leusden werd het genoemd. Tussen Noorderinslag – Asschatterweg en Middenweg – Torenakker was een nieuw dorpje ontstaan van drive-in woningen, gebouwd in 23 halve bogen. Een luxe wijk waar de hele wereld naar kwam kijken. Belangrijke hoogwaardigheidsbekleders kwamen om de maquette te bekijken, maar ook om sleutels te overhandigen aan de nieuwe bewoners. Zo ook prins Claus. Maar ook andere belangstellende werden met bussen tegelijk aangevoerd. De naam van de wijk vond zijn oorsprong in de boerderij “Hofstede Roozendaal” die daarvoor aan de Hamersveldseweg 13 had gelegen.

DE BOUW

De bouw van dit plan is nooit bedoeld als overloopgebied voor Amersfoort (deze overloop ging naar het plan Hoogland) Het dorp Leusden was in 1968 nog nauwelijks tot niet bekend. Er was Leusbroek, Hamersveld, Achterveld en Stoutenburg. En met deze namen kon je de weg vinden op verkeerswegwijzers in dit gebied. Zowel Hamersveld, als Achterveld en Leusbroek vormden een geheel eigen en vooral hechte woongemeenschap met eigen kenmerken.

WONINGVORM

Het idee van de woningvorm is ontleend aan de “neighbourhood units” van Clarence Perry uit de Verenigde Staten. Hij vond dat de bewoners uit verschillende inkomenslagen moesten zijn samengesteld. In en rond de bebouwing was en is veel groen te zien en veel luxe te vinden, kopte de toenmalige Amersfoortse Courant. Het is van het begin af aan de bedoeling geweest een “gestapelde”bouw te realiseren, wat uiteindelijk ook de bouwvorm geworden is. Men had geen zin in lange straten met woning blokken, dus koos men bovendien voor ronde straatvormen.

alt tekst image

Maquette Eurowoningen

Er werd gebouwd in krullen, waardoor iedere woning ook weer zijn specifieke vormen binnen kreeg. Een ander voordeel van de krullen was dat er pleintjes ontstonden. Daarbinnen heeft men volwassen bomen geplant. Een heftig transport dat met behulp van politie tot stand is gekomen. Het doel van de volwassen bomen was dat zij een grote hoeveelheid stof en roet kon vasthouden. Voorwaarde daarbij was wel dat de bomen ruim geplant werden. Een geheel revolutionair plan dus in deze tijd van blokkendozenbouw. Bovendien werd er historische bouw voor opgegeven. Wonder dat de autochtone bevolking niet met spandoeken de straat op ging. Het gemeentebestuur vroeg zich af of het plan niet al te elitair zou worden. “Wordt de bouw geen al te grote gok” was de vraag die men zich stelde!? Immers, na de bouw werden de bewoners verondersteld zelf het onderhoud van de wijk ter hand te nemen, omdat dit een kostenbesparing voor de gemeente zou betekenen. Ondanks deze stap, mocht niet de privacy van de bewoners worden aangetast. Daarom werden de wegen door de wijk zo weinig mogelijk doorgankelijk gemaakt voor auto’s en motoren. Wandelgebieden werden bevorderd.

RECLAMECAMPAGNE

Een grote reclamecampagne heeft het project een landelijke bekendheid gegeven en zelfs op televisie werd het plan van de Eurowoningen uitgezonden en propaganda voor gemaakt. De prijzen waren heel aantrekkelijk voor deze ruime woningen met voorzieningen rond om en veel groen. Groen dat vaak een heerlijke geur verspreidde in de wijk.

GROEN

Wat dit laatste betreft werd er veel door de eerste bewoners beslist. Kreeg men geen geld van de gemeente, dan stond er al gauw een hele club bewoners klaar in werkplunje om de handen uit de mouwen te steken. Dit had bovendien als positief neveneffect dat er een groot sociaal contact, maar vooral ook grote sociale controle ontstond. Iedere bewoner hield zijn eigen plein goed bij. De meeste bewoners leven en wonen er dan ook met het grootste plezier.

WERKEN VANUIT DE WONING

Ook werken, echter, is een onderdeel in deze wijk. In menig tuinkamer is een werkplek gevonden. Van kantoor tot medische praktijk, van muziekles tot boekbinderij. En dan spreken we er niet eens over dat dezelfde tuinkamers vaak tot het werkdomein van de kok in huis is gebombardeerd. Ideaal, want de tuinkamer hoeft geen enkele verbinding met de rest van het huis te hebben. Wel zijn er voor dit doel enkele garages geofferd, omdat er meer ruimte nodig was dan enkel de tuinkamer. In geval van een tandartsenpraktijk is dat ook zeer wel in te denken.

Wijk-Rozendaal-Eurowoningen-1-1
Wijk-Rozendaal-Eurowoningen-2-1
Wijk-Rozendaal-Eurowoningen-3-1

WOONCOMFORT

Na deze lovende woorden over de wijk moeten er ook andere geluiden vanuit de bewoners bekend gemaakt worden. Er zijn namelijk bewoners die de wijk in de winter een nare kale en koude omgeving vinden. Vogels, echter, schijnen daar anders over te denken. Er komen er diverse in de wijk voor. En met name in die nare wintertijd is er de goudvink alom gezien. Deze juweel van pracht en kleur zal dan de naargeestigheid van het jaarlijks moment verdrijven. Maar ook kneutjes, sijsjes, roodborsten winterkoninkjes etc. bevolken Rozendaal in deze periode van het jaar en doen dat nog steeds. Ja zelfs de koperwiek en de kramsvogel is er gesignaleerd. Een ware sensatie veroorzaakte de aanwezigheid van een ijsvogeltje.

25 JARIG JUBILEUM

1 juli 1995 is het 25 jarig jubileum van het bestaan van de wijk met alle bewoners gevierd met allerlei festiviteiten. Er was zelfs een jubileumkrant gemaakt om de bewoners op de hoogte te brengen van alle activiteiten die er ter ere van dit heuglijke feit georganiseerd waren. Van de “Steen en been show” van Jack Spijkerman tot het oplaten van ballon en vooral de plaatselijke muziekvereniging “Lusiduna” maakte een historische tocht door paadjes, waarvan diverse bewoners het bestaan niet kenden.

TEN SLOTTE

In het voorjaar van 1981 is een enquête gedaan onder de bewoners van de eurowoningen. Daar zijn de uitkomsten van gepubliceerd en aan de bewoners verstrekt. Ja natuurlijk zijn er punten die voor verbetering vatbaar zijn en die een ieder graag anders zou willen. De algemene tendens was in 1981 dat men met heel veel plezier in de wijk woonde. Maar ook heden ten dage zijn er signalen dat de bewoner nog steeds met veel plezier in Rozendaal woont. Nog steeds staan de woningen bij een (gedwongen) vertrek korte tijd leeg. Hetgeen een goed teken is voor de omgeving en het woongenot. Wij hopen dat deze tevredenheid nog heel veel plezier blijft geven aan allen die van deze wijk gebruik maken. Dat dit laatste op termijn voor een historische kring van belang kan zijn, schuiven wij nog graag enige tijd voor ons uit.

Auteur: Mev. G.E.P.A van Schalkwijk

Bronvermelding : 10 jaar Rozendaal – Leusderkrant 5 juli 1995 – Amersfoortsekrant 1 juli 1995

 

© – NIETS VAN DEZE PAGINA MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD ZONDER TOESTEMMING VAN DE HISTORISCHE KRING LEUSDEN