Leusden Toen Jaargang 34 nr.3 – 2018

LeusdenToen aug2018

Het verenigingsblad Leusden Toen in een uitgave van de Historische Kring Leusden en verschijnt vier maal per jaar. De bezorging van Leusden Toen onder de leden is in handen van een aantal vaste bezorgers. In de maanden maart, mei, augustus en november ontvangen de leden Leusden Toen in de brievenbus.

Inhoud Leusden Toen Jaargang 34 nr.3 – 2018


Van de redactie
door Gerard Voskuilen

Sporen van boerderij De Knip en buitenplaats de Glindhorst (2)
door Lia van Burgsteden

Mijn oorlogservaringen op kasteel Stoutenburg
door Marry van Ruler-Brouwer

140 jaar archeologisch onderzoek in Leusden
door Sanne Beumer

Muziekvereniging Lisiduna 110 jaar
door Aniek van de Berkt, Evert van de Berkt, Anton Veenendaal

Foto Tooneelvereeniging Eendracht Hamersveld
van de redactie

Digitaliseren van archief heer A. van Kooij
van de redactie

Nieuwe aanwinsten
door Henk Slotboom

Ledenmutaties vanaf 1 mei 2018 tot 20 juni 2018
door Rinze ter Wal

Meer lezen

Schrijfblokken 14x vKooij
HKL

Aantekeningen notariële akten A.J. van Kooij nu online!

Vanaf 1970 tot 1990 heeft de heer Arie van Kooij een groot deel van de notariële akten uit Archief Eemland van de Amersfoortse en Leusdense notarissen doorgenomen. Leden van de Historische Kring Leusden hebben deze met de hand geschreven aantekeningen uitgetypt met de bedoeling ze voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Kapelaan (later pastoor) Kitselaar in 1943
LeusdenToen

Leusden Toen Jaargang 38 nr.4 – 2021

In het vierde nummer van deze jaargang leest u een bijdrage van Frans van Loenen over “Geertrudishof” naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Stichting en de door haar beheerde woningen. De vlag kan uit en en het feestje wordt gevierd in november 2021….