Leusden Toen Jaargang 34 nr.4 – 2018

LeusdenToen nov2018

Het verenigingsblad Leusden Toen in een uitgave van de Historische Kring Leusden en verschijnt vier maal per jaar. De bezorging van Leusden Toen onder de leden is in handen van een aantal vaste bezorgers. In de maanden maart, mei, augustus en november ontvangen de leden Leusden Toen in de brievenbus.

Inhoud Leusden Toen Jaargang 34 nr.4 – 2018


Van de redactie
door Frans van Loenen en Frank Otter

Vergeten militair erfgoed
door Johan de Kruijff en Ronald Polak

Een brief uit Leusbroek
door Krijn van Otterloo

Vaststelling gemeentegrenzen van Leusden
door Kees Floor

Nieuwe aanwinsten
door Henk Slotboom

Van het bestuur
door Marc Dohmen

Tooneelvereeniging “Eendracht”….een mannenbolwerk uit Hamersveld
door Gerard Voskuilen

Mededelingen en vragen van het bestuur
door Marc Dohmen

Ledenmutaties van 20 juni 2018 tot 31 oktober 2018
door Rinze ter Wal

Meer lezen

LeusdenToen-aug-2021
LeusdenToen

Leusden Toen Jaargang 38 nr.3 – 2021

Redactie  Dit is alweer het derde nummer van Leusden Toen in 2021. Nu het leven weer wat vrijer is geworden na de Coronapandemie heeft het