Leusden Toen Jaargang 35 nr.1 – 2019

LeusdenToen mrt2019

Het verenigingsblad Leusden Toen is een uitgave van de Historische Kring Leusden en verschijnt vier maal per jaar. De bezorging van Leusden Toen onder de leden is in handen van een aantal vaste bezorgers. In de maanden maart, mei, augustus en november ontvangen de leden Leusden Toen in de brievenbus.

Een overzicht van de Leusden Toen vanaf 2016 is te zien op de pagina www.historieleusden.nl/leusden-toen/

Inhoud Leusden Toen Jaargang 35 nr.1 – 2019


Van de redactie
door Gerard Voskuilen

Raadsels rond Groot Zandbrink (1)
door Jan Hoogendoorn

Het huis van de dokter fonkelt weer
door Frans van Loenen

Nieuwe aanwinsten
door Henk Slotboom

Ledenmutaties na 1 november 2018 tot 10 februari 2019
door Rinze ter Wal

Nieuws van het documentatiecentrum
van Krijn van Otterloo

Jaarverslag 2018
van Heleen Wijnands