Leusden Toen Jaargang 37 nr.1 – 2021

LeusdenToen maart 2021

BESTUUR 
Bij het samenstellen van deze Leusden Toen is duidelijk dat er de komende maanden geen bijeenkomsten worden gehouden. Dat is vervelend maar dit ongemak valt in het niet bij het verdriet en de schade die veel mensen door de pandemie ervaren.

Met veel voorbehoud berichten wij u dat de voorjaarslezing over Het Akkoord van Achterveld door de deskundige Hans Onderwater gepland staat voor 28 april. Nadere informatie hierover vindt u in het begin april op deze website en in een e-mail die wij zullen verzenden naar de ons bekende adressen. Wilt u ons, als u dat nog niet deed, uw actuele e-mailadres bekendmaken (secretaris@historieleusden.nl). U blijft zo op de hoogte en wij zenden alleen HKL gerelateerde informatie.

Voorlopig staat de algemene ledenvergadering genoteerd voor dinsdag 18 mei 2021. Het jaarverslag over 2020 vindt u in dit nummer en de financiële stukken kunt u t.z.t. aanvragen. Ook over het wel of niet doorgaan van deze bijeenkomst houden we u via website en email op de hoogte.

Redactie
De redactie presenteert u hierbij het eerste nummer van Leusden Toen in 2021 met ook nu weer gevarieerde onderwerpen. In een recente uitgave van het blad “Grebbelinie in beeld” van de Stichting Grebbelinie werd al geschreven van de betonblokken in Achterveld. Er waren toen nog veel vraagtekens, maar in het artikel “De tankkeringen uit de meidagen 1940 in Stoutenburg” komt er duidelijkheid en is er weer een raadsel uit die periode opgelost.

Met een artikel over de voormalige middenstand heeft Frans van Loenen het werkzame leven van de Familie van Harten opgeschreven. Nijvere melkhandelaren uit vervlogen jaren.

In nieuws van het documentatiecentrum o.a. informatie over het boek “Mijlpaal in Hamersveld – De onderduik van Samuel Polak”. Geschreven door onze voorzitter Ronald Polak en besproken door Krijn van Otterloo.

Verder het eerste deel over de geschiedenis van oude transportroutes van onze Achterveldse schrijvers, waarvan de Hessenweg tussen Barneveld en Amersfoort deel uitmaakte. Het jaarverslag 2020 en de rubriek “Nieuwe aanwinsten” maken dit nummer weer tot een leesbaar geheel.

Veel leesplezier toegewenst.

Inhoud Leusden Toen Jaargang 37 nr.1 – 2021


Van het bestuur
door Ronald Polak

Van de redactie
door Gerard Voskuilen

De Hessenweg – deel 1
door Wim van Nimwegen, Joep van Burgsteden en Gerrit van Bekkum

De tankkeringen uit de meidagen 1940 in Stoutenburg
door José Huurdeman en Hans Peter Reinders

“Met melk meer mans”: Jo, Janna, Cees en Jan van Harten bezorgen
door Frans van Loenen

Nieuws van het documentatiecentrum
door Krijn van Otterloo

Historische Kring Leusden – Jaarverslag 2020
door Heleen Wijnands

Nieuwe aanwinsten
door Henk Slotboom

Ledenmutaties Historische Kring


Een overzicht van de Leusden Toen vanaf 2016 is te zien op de pagina www.historieleusden.nl/leusden-toen/

Meer lezen

Leusden Toen-mei 2022
LeusdenToen

Leusden Toen Jaargang 38 nr.2 – mei 2022

In dit nummer van Leusden Toen aandacht voor het orgel van de Dorpskerk in Leusden-Zuid dat bestond vorig jaar 150 jaar. Verder een artikel over Willem V en zijn Leusdense jachtvelden, ruim 200 jaar geleden en een artikel over de jacht op bodemschatten met een metaaldetector, anno 2022.

voorjaarslezing; boek van Hans Onderwater voorkant-geddes
HKL

lezing over voedselconferenties in Achterveld op 28 en 30 april 1945

Het bestuur nodigt u van harte uit voor deze lezing op 28 april 2022. In Achterveld werd de voedseldropping in West-Nederland voorbereid. Historicus Hans Onderwater MBE uit Barendrecht plaatst deze belangrijke gebeurtenis in een historisch kader. Hij schreef diverse boeken over Operatie Manna.
Locatie: De Roskam, Hessenweg 212, 3791 PN Achterveld.
De aanvang is om 20.00 uur en de avond is vrij toegankelijk.
In de pauze krijgt u koffie of thee aangeboden.