Leusden Toen Jaargang 38 nr.1 – 2022

LeusdenToen nr1 2022

Objecten uit collectie van Frans van Loenen.
U leest en ziet meer over De Mof vanaf pagina vier.
Foto: Jaap de Jager.

Leusden Toen is een uitgave van de Historische Kring Leusden.

Redactie

In dit nummer plaatsen we, namens het bestuur, het jaarverslag over 2021, de agenda voor de
Algemene Ledenvergadering op 24 maart 2022 en een oproep voor vrijwilligers die zich willen inzetten
voor het (digitale) archief, het depot en het collectie managementsysteem. Daarnaast leest
u weer een gevarieerd aanbod van onderwerpen met o.a. aandacht voor gerestaureerd erfgoed,
restaurant De Mof, Het Mastenbroek en de bekende vaste rubrieken. Veel leesplezier in dit eerste
nummer van 2022.

Bestuur

Het bestuur kondigt onder voorbehoud de volgende bijeenkomsten aan:

  • Algemene ledenvergadering op donderdag 24 maart, 20.00 uur in de bibliotheek.
    Een uitnodiging met de agenda en het Jaarverslag 2021 staan in deze Leusden Toen. De financiële stukken kunnen via een email aan  penningmeester@historieleusden.nl vanaf 15 maart worden opgevraagd. Misschien blijkt het t.z.t. nodig in een ruimere zaal te vergaderen. Dat hoort u dan via email of verneemt u via onze website.
  • Lezing door Ronald Polak op donderdag 7 april, 20.00 uur over Spergebied Den Treek in oorlogstijd, n.a.v. het eind maart te verschijnen boek Afgegrendeld. Locatie: de Dorpskerk in Leusden Zuid.
  • Voorjaarslezing door Hans Onderwater op donderdag 28 april, 20.00 uur over Het Akkoord van Achterveld (april 1945). Spreker schreef verschillende boeken over WOII waaronder Operatie Manna. Locatie: De Roskam in Achterveld.


Uitnodiging voor lezingen ontvangt u via e-mail en kunt u lezen op onze website.

Sinds kort kan iedereen notities raadplegen bij duizenden notariële akten over grond in de regio.
Arie van Kooij, een der oprichters van onze vereniging, onderzocht tussen 1970 en 1990 de
registers van drieënzestig notarissen in Amersfoort en Leusden. De heer van Kooij was een actief
bestuurslid en bovendien door zijn veelzijdige en parate kennis een vraagbaak voor historische
achtergrondinformatie over boerderijen in Hamersveld en ruime omgeving. Vrijwilligers hebben  twee jaar geleden geholpen door veertien schrijfblokken tekst over te typen. Bij het lezen van de gedigitaliseerde aktes moet men wel bedenken dat het gaat om persoonlijke aantekeningen met
voor de heer van Kooij gebruikelijke afkortingen. De notities zijn op onze website https://archief.historieleusden.nl/ te vinden.

Veel leesplezier.