Leusden Toen Jaargang 38 nr.4 – december 2022

LeusdenToen december 2022

Mevrouw De Valk voedt een kleine Magotaap uit het dierenpark Amersfoort.
Foto uit 1980 van Paul Dijkstra. Archief familie De Valk.

Leusden Toen is een uitgave van de Historische Kring Leusden.

Redactie

Met het decembernummer sluiten we de 38ste jaargang (sinds 1985) van Leusden Toen af. Lia van Burgsteden deed onderzoek naar Buitenplaatsen en Boerderijen in de 18e eeuw. Het resultaat van dit speurwerk in archieven en andere bronnen vatte zij voor u samen in een informerend artikel.

Krijn van Otterloo bericht over de veranderingen in het documentatiecentrum van de HKL. Een verhuizing van het archief, een nieuw webbased systeem en we maken kennis met twee nieuwe medewerkers in het archief. De veranderingen en aanpassingen zijn een stap vooruit in het streven het archief van de HKL meer toegankelijk maken.

Nico van den Berg, actief speurder naar onze geschiedenis met een metaaldetector, vertelt over zijn vondsten op een akker langs de Horsterweg in Leusden. Zijn vondsten plaatst hij in de geschiedenis en schetst daarmee een beeld van de “oude” tijd.

Dat oud en nieuw goed samengaan, beschrijft Frans van Loenen in zijn bijdrage over de Maanwijk. Een ambachtsman bracht een stukje historie terug in deze nieuwe woonwijk. De hekwerken waar het om gaat, dragen bij aan de verfraaiing van de woonomgeving. In het artikel “Klein Artis”, de tweede bijdrage van Frans, leest u een diervriendelijk verhaal dat in deze tijd niet zou misstaan. Een eerste dierenopvang in Hamersveld in de jaren zestig.

De redactie informeert u verder over de Vredesfietstocht, de nieuw aangelegde Spoorbrug bij het Stirlingmonument en de matches gemaakt op de Matchbeurs.

Tenslotte: de redactie buigt zich over het opzetten van een tweetal nieuwe rubrieken waarbij we lezers van Leusden Toen willen enthousiasmeren een bijdrage te leveren aan het blad. Denk aan uw favoriete foto (uit het grijze verleden van Hamersveld, Leusbroek, Stoutenburg of Achterveld) en uw verhaal daarbij. We houden u in ieder geval van de plannen op de hoogte.


De redactie wenst u veel leesplezier toe!

Inhoud Leusden Toen Jaargang 38 nr.4– 2022

Van de redactie
Gerard Voskuilen

“Klein Artis” aan de Hamersveldseweg
Frans van Loenen

Boeren op de buitenplaats, Burgers met een boerderij (18e eeuw)
Lia van Burgsteden

Museumbunker gesloten
Redactie

Metaaldetectie, 800 jaar geschiedenis op één akker uit de grond gehaald
Nico van den Berg

Nieuws van het Documentatiecentrum
Krijn van Otterloo

Jubileumboek HKL
Redactie

Oproep: bezorging Leusden Toen
Redactie

Hekken voor de Maanwijk
Frans van Loenen

Spoorbrug naar Spoordijk
Gerard Voskuilen

Vredesfietstocht
José Huurdeman

Ledenmutaties
Redactie

Nieuwe aanwinsten
Henk Slotboom

Matchbeurs
Redactie