Leusden Toen Jaargang 39 nr.1 – maart 2023

LeusdenToen-maart2023

De kruidenierswinkel van de familie Elsinga op de hoek van de Schutterhoeflaan, begin jaren 50. Op de winkelpui boven de toegangsdeur staan de letters VIVO (een kruideniersketen opgericht in 1942). Meer over de Schutterhoeflaan leest u in het artikel van Krijn van Otterloo op bladzijde 12.
Foto (uitsnede) archief Frans van Loenen.

Leusden Toen is een uitgave van de Historische Kring Leusden.

Voor uw agenda

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering met ná de pauze de film “Leusden 1200”, opgenomen in 1977 tijdens de festiviteiten rondom het 1200 jarig bestaan van Leusden. Aanvang 20.00 uur. Hoofdingang bibliotheek wordt om 20.00 uur gesloten!
Historisch Kijkcafé
Het Historische Kijkcafé in de Bibliotheek in Leusden om 14.30 uur. Onderwerp van dit HKC: Verzetsvrouwen die in de Tweede Wereldoorlog in onze gemeente actief waren. Vooraf aanmelden op de website van bibliotheek Eemland (agenda).
Voorjaarslezing
De voorjaarslezing in de Dorpskerk in Leusden-Zuid. Daniëlle Vader verzorgt dan een presentatie over de recente opknapbeurt van begraafplaats Oud-Leusden. Spreker is beleidsadviseur cultureel erfgoed van de gemeente Leusden.
Dinsdag 28 maart
Dinsdag 18 april
Dinsdag 25 april

Méér informatie over (of een herinnering aan) de activiteiten ontvangt u per e-mail en kunt u lezen op
de website van de HKL (www.historieleusden.nl)

Redactie

“Met veel plezier lees ik Leusden Toen”, schreef een lid van de HKL bij het doorgeven van zijn verhuizing naar een nieuw adres, “en zie hem vol verwachting op het nieuwe adres”.

Een leuke reactie van een lezer, maar ook een aanmoediging voor de redactie om de vier nummers van de 39ste jaargang enthousiast te vullen met informatieve artikelen over onderwerpen uit de geschiedenis van Leusden. Het eerste nummer draagt daaraan zeker bij.

Een tolhuis…..per abuis

De meeste lezers van ons blad kennen het mooi vormgegeven, sprookjesachtige huisje bij het Zwanenwater. In de volksmond vaak aangeduid met woorden als “kabouterhuisje” of “tolhuis”. Ronald Polak schrijft in zijn bijdrage over dit karakteristieke huisje aan de weg naar Amersfoort. De titel van zijn artikel “Een tolhuis…..per abuis” geeft al aan dat de benaming tolhuis niet klopt en na speurwerk in archieven, onderzoek en gesprekken schept de schrijver duidelijkheid in dit misverstand. Er werd op een aantal wegen in de gemeente tol geheven, maar niet bij dit jagers- of tuinmanshuis!

Gebeurtenissen uit de oorlogsjaren in Schutterhoef

Krijn van Otterloo plaatste een oproep in Leusden Toen (nr. 3-2022) met betrekking tot de verwoestingen van woningen aan de Schutterhoeflaan, eind 1944. Niet tevergeefs. Mevr. M. van ’t Veld reageerde op zijn oproep. De herinneringen aan gebeurtenissen uit de oorlogsjaren in Schutterhoef beschrijft Krijn in zijn bijdrage.

Commissie Collectie

Nieuws uit de Commissie Collectie vermeldt nieuwe aanwinsten en laat de lezer meekijken in het archief met het notitieboekje met aantekeningen over woninghuur.

Algemene Ledenvergadering HKL

Eind maart houdt het bestuur van de HKL de Algemene Ledenvergadering. U kunt zich voorbereiden
op deze bijeenkomst door het jaarverslag over 2022 en de agenda voor de vergadering door te nemen. Het bestuur heet u van harte welkom!

Activiteiten verslagen

We eindigen met actuele, korte verslagen van een aantal activiteiten. Actueel is misschien niet altijd het goede woord, maar we vinden het belangrijk om alsnog verslag te doen aan onze lezers.


Veel leesplezier toegewenst!