Leusden Toen Jaargang 39 nr.3 – augustus 2023

LeusdenToen-augustus2023

In “Het land van tante Geertje” vertelt Lia van Burgsteden in samenwerking met Kees van Burgsteden over het leven van hun tante Geertje.
Foto uit het archief van de familie van Burgsteden.

Leusden Toen is een uitgave van de Historische Kring Leusden.

Redactie

Als U dit leest heeft U het derde nummer van Leusden Toen 3-2023 in uw handen. Hier volgt een korte beschrijving van de inhoud.

In “Het land van tante Geertje” van Lia en Kees van Burgsteden vertellen zij over het leven van hun tante Geertje. Door het plotseling overlijden van de moeder van Geertje werd zij geacht haar plaats op de boerderij in te nemen. De tekst op haar bidprentje zegt genoeg. Een sterke vrouw!

Een bericht van het bestuur van Oud Woudenberg over het boek “Zicht op Huize Laanzicht, Huize Nieuwoord en zijn bewoners”. Een inkijk in het leven van de gegoede burgerij aan het eind van de 19e eeuw.

René Voorburg heeft herinneringen opgetekend van Mien van Eijden over haar bezoeken aan haar opoe en opa Van den Hengel die woonden op de boerderij de Zwarte Steeg in Hamersveld.

Frans van Loenen heeft een artikel geschreven over hoog bezoek aan Hotel Oud-Leusden van Koningin Juliana en haar dochters Beatrix, Irene en Margriet. Hun namen staan vermeld in het gastenboek.

Tenslotte nog nieuws uit de Commissie Collecties. Krijn van Otterloo doet een “voor U gelezen” over het boek “Overleven in Sperrgebiet”. Dit uitgebreide verslag maakt U wellicht nieuwsgierig om meer te weten te komen over die periode van het kindertehuis in Ingenborg in Den Treek.


Veel leesplezier toegewenst!

Reacties zijn altijd welkom: redactie@historieleusden.nl

Inhoud Leusden Toen Jaargang 39 nr.3– 2023

HERINNERING: Excursie naar Fort bij Vechten op zaterdag 16 september
Bestuur

Van de redactie
Rinze ter Wal

Het land van tante Geertje
Lia van Burgsteden in samenwerking met Kees van Burgsteden

Koninklijk bezoek op Oud-Leusden
Frans van Loenen

Herinneringen van Mien van Eijden aan de Zwarte Steeg
Opgetekend in maart 2023 door René Voorburg

Nieuws uit de Commissie Collecties
Krijn van Otterloo

Ledenmutaties (15 april – 1 augustus 2023)
Bestuur

Nieuws en meer…
Gerard Voskuilen

Historisch Kijkcafé in september
Bestuur

Huize Laanzicht
Bestuur Oud Woudenberg