Leusden Toen Jaargang 40 nr.1 – maart 2024

Leusden Toen Maart 2042 voorzijde

Foto: Rink Vonk in het sanatorium. Zie artikel op pagina 4.
Foto archief Dick Vonk.

Leusden Toen is een uitgave van de Historische Kring Leusden.

Redactie

Hierbij presenteert de redactie het eerste nummer van Leusden Toen in het jaar 2024. Een vast gegeven in dat eerste nummer is het jaarverslag van de secretaris over het voorgaande jaar en de agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 26 maart a.s.

Verder twee artikelen over middenstanders uit de jaren zestig, kapper Steggerda die een salon had op De Biezenkamp en Rink Vonk die rookwaar verkocht in een klein winkeltje bij zijn woonhuis aan de Julianalaan.

Een artikel van Lia van Burgsteden, genaamd “kanaalvaart en overtoom in Leusden” is een verhaal over de eeuwenlange problematiek van de waterhuishouding in de Gelderse Vallei dat uiteindelijk resulteerde in de aanleg van wat nu het Valleikanaal is.

In “Nieuws van de Commissie Collecties” een artikel van de hand van Krijn van Otterloo. Hij beschrijft nieuwe schenkingen aan de kring, over verwaarloosde woningen met foto’s uit het archief en een boekuitgave door de Historische Commissie van de Stichting De Treeker Eik
met de titel “Leven op de Hooge Kley in oorlogstijd (1939-1945)”.

Een In Memoriam over Hans Renes, o.a. mede auteur van het monumenten inventarisatie boek “Leusden Geschiedenis en Architectuur”.

Van de hand van Frans van Loenen een drieluik over het oude Gemeentehuis op de hoek van de Hamersveldseweg en de Burg. de Beaufortweg. Het gebouw blijft bestaan en dankzij een grondige renovatie gaat het een nieuw leven tegemoet als kinderdagverblijf met crèches en
buitenschoolse opvang.

Veel leesplezier toegewenst!

Reacties zijn altijd welkom: redactie@historieleusden.nl

Inhoud Leusden Toen Jaargang 40 nr.1– 2024

Van de redactie
Rinze ter Wal

Vonk’s rookwaar in de Julianalaan
Frans van Loenen

Knippen en föhnen in het dorp Hamersveld
Boudewijn Steggerda

Kanaalvaart en overtoom in Leusden
Lia van Burgsteden

Onbekende boerderij op melkbus
Redactie

Oude gemeentehuis fonkelt weer!
Frans van Loenen

Nieuws van de Commissie Collecties
Krijn van Otterloo

In memoriam Hans Renes
Lia van Burgsteden

Ledenmutaties (1 oktober – 1 februari 2024)
Bestuur

Agenda 2024
Redactie

Ledenvergadering dinsdagavond 26 maart 2024
Bestuur

Jaarverslag 2023 Historische Kring Leusden
Heleen Wijnands (secretaris)