LeusdenToen augustus 2020

Aalt van der Hoef jr

In deze Leusden Toen herleven oude tijden, lokale geschiedenis uit de 20ste eeuw met foto’s die voor veel lezers van ons blad nog herkenbaar zullen zijn.

Zo richtte Krijn van Otterloo de schijnwerpers op boerderij “De Mossel”, een anker in een veranderend landschap. Dit bewogen stukje geschiedenis van Leusden is vastgelegd in ons blad Leusden Toen. Ook de in Leusden bekende groentemannen, de familie van der Hoef, komen aan bod in de bijdrage van Frans van Loenen.

Paden en wegen in Leusden krijgen een naam die herinneren aan bekende, prominente Leusdenaren of (gesloopte) boerderijen. Die namen zijn vaak allang uit het straatbeeld verdwenen. Ria Kortes schrijft in “Over paden en laden valt niet te twisten” over het Jan Wagenaarpad.

De monniken van de orde van Sint Jan, die hun naam hebben ontleend aan de patroon van de orde Johannes de Doper, vestigen zich in Nederland. Ook in onze omgeving: Kallenbroek. Het Achtervelds schrijverscollectief beschrijft het ontstaan en verspreiding van de orde door de eeuwen heen. De nadruk in dit artikel ligt op Kallenbroek en omgeving.

Tenslotte een bijdrage van Lia van Burgsteden met de titel “Oldenbarnevelts 70ste verjaardagsfeest”. In dit artikel gaat Lia nader in op de vriendschap tussen Johan en zijn dokter Hendrick Sael, eigenaar van Groot Zandbrink. We zijn het met de lezers eens dat Groot Zandbrink in de laatste afleveringen veel aandacht heeft gekregen in de verschillende gepubliceerde artikelen. We ronden met deze publicatie de interessante geschiedenis over deze boerderij af.

De redactie wenst u veel leesplezier

Inhoud Leusden Toen Jaargang 36 nr.3 – 2020


Van de redactie
door Gerard Voskuilen

de Mossel’ in een veranderend landschap
door Krijn van Otterloo

Beelden van ‘Toen en Nu’, ‘de Mossel’ in een veranderend landschap
door Krijn van Otterloo

Kwaliteit is onze reclame: Groentehandel van vader op zoon
door Frans van Loenen

Oldenbarnevelts 70ste verjaardagsfeestje
door Lia van Burgsteden

Over paden en lanen valt te twisten
door Ria Kortes

Monniken op Groot Hof in Kallenbroek en in Harderwijk
door Wim van Nimwegen, Joep van Burgsteden en Gerrit van Bekkum

Een leesgezelschap aan Bavoort
door Frans van Loenen

Nieuwe aanwinsten
door Henk Slotboom

Ledenmutaties
door Marc Dohmen

Een verwachte duik in de geschiedenis van het openluchtbad
door Frans van Loenen


Een overzicht van de Leusden Toen vanaf 2016 is te zien op de pagina www.historieleusden.nl/leusden-toen/