Uitnodiging lezing nieuw boek ‘Afgegrendeld’

cartoon-teacher-afgegrendeld

Het bestuur van de Historische Kring Leusden nodigt u van harte uit voor de lezing over het nieuwe boek ‘Afgegrendeld’ op donderdag 7 april 2022

Locatie: De Dorpskerk,Arnhemseweg 75, 3832 AT Leusden-Zuid
De aanvang is om 20.00 uur en de avond is vrij toegankelijk.

Op 29 maart verschijnt ‘Afgegrendeld’ geschreven door Johan de Kruijff, Ronald Polak en Harry Ruijs. De heer Ronald Polak geeft een presentatie over spergebied Den Treek in oorlogstijd met als titel

‘Afgegrendeld’

Het begon met de speurtocht naar de historische achtergronden van een Duits schijnvliegveld in Den Treek, maar al snel bleek dat er nog veel meer speelde in dit bos- en heidegebied. Deze contreien van Leusden en Woudenberg waren tijdens de Tweede Wereldoorlog verboden terrein. Het boek verhaalt over een afgegrendeld gebied. Wat daar gebeurde moest geheim blijven. Ooggetuigen vertelden later wat ze als kind meemaakten. Hun verhalen gaan over soms kleine gebeurtenissen die het leven tekenden van wie erbij betrokken was. Deze getuigenissen worden samen met de inhoud van dagboeken in de presentatie doorgegeven en tegen een historische achtergrond geplaatst. Veel tot nu toe bekende verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Leusden spelen zich af in het oostelijk deel van de gemeente. Dit keer gaat het over Bergzicht, Leusderend, de Leusderhei, en Laan 1914. De oorlog bepaalde het dagelijks leven van allen die op en rond Den Treek woonden

Omslag boek Afgegrendeld

Afgegrendeld is een uitgave van de HKL. De verkoopprijs is € 25,00.

U vindt het boek evenals onze andere uitgaven op de boekentafel in de hal.

 

Het bestuur ziet u graag bij de interessante en boeiende lezing op 7 april in

De Dorpskerk in Leusden-Zuid.

Meer lezen

LeusdenToen december 2022
LeusdenToen

Leusden Toen Jaargang 38 nr.4 – december 2022

Met het decembernummer sluiten we de 38ste jaargang (sinds 1985) van Leusden Toen af. Lia van Burgsteden deed onderzoek naar Buitenplaatsen en Boerderijen in de 18e eeuw. Krijn van Otterloo bericht over de veranderingen in het documentatiecentrum. Nico van den Berg, actief met een metaaldetector, vertelt over zijn vondsten langs de Horsterweg in Leusden. Dat oud en nieuw goed samengaan, beschrijft Frans van Loenen in zijn bijdrage over de Maanwijk en zijn artikel “Klein Artis”, gaat over de eerste dierenopvang in Hamersveld in de jaren zestig. Verder een artikel over de vredesfietstocht door José Huurdeman.

Kunst duiventoren Zwanenwater maker FT - Frans van Loenen
HKL

HKL zoekt lokale kunstenaars voor jubileumuitgave

De Historische Kring Leusden (HKL) viert in 2025 haar 40-jarig bestaan en geeft daarvoor een boek uit met als titel ‘Geschiedenis van Leusden in veertig plekken, 40 jaar Historische Kring Leusden’.

Hierin worden markante plekken beschreven en het idee leeft om die plekken weer te geven door een kunstwerk door Leusdense kunstenaars. De HKL komt daarom graag in contact met Leusdense kunstenaars die willen meewerken aan dit project, maar niet zijn aangesloten bij een organisatie: Kunstenaars van De Vrije Kwasten, ELTA of Artiplu zijn al benaderd