Aanmelden bij de Historische Kring Leusden

Leden ontvangen vier keer per jaar Leusden Toen plus een uitnodiging voor lezingen en andere activiteiten van de vereniging. U kunt gratis boeken lenen over de historie van Leusden en omgeving, uit ons documentatiecentrum. Eenmaal in de twee jaar wordt een excursie georganiseerd en verder krijgt u digitale informatie over wat gebeurt op het gebied van de geschiedenis van Leusden.

De Historische Kring Leusden is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan onze vereniging aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

 De contributie bedraagt € 18,- per jaar. Dat is inclusief ons verenigingsblad “Leusden Toen

(voor buiten gemeente Leusden gelden extra porto kosten á € 7,50 per jaar)

Aanmeldingsformulier

Uw privacy:

Graag maken wij aan u bekend wat wij met uw gegevens doen, dit ook i.v.m. de privacywetgeving. Uw naam, adres en woonplaatsgegevens gebruiken wij om ons blad en andere informatie van de vereniging bij u te kunnen bezorgen. Email gebruiken wij om u van activiteiten op de hoogte te houden. Als u voor automatische incasso heeft gekozen worden deze gegevens alleen voor de incasso gebruikt. Uw bankgegevens zullen na verwerking alleen nog bij de penningmeester bekend zijn. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Mocht u uw lidmaatschap beëindigen dan zullen we uw gegevens uit de administratie verwijderen. Voor de verplichte bewaartermijnen voor overheidsinstanties zullen de gegevens niet langer bewaard worden dan de benodigde termijn.