Museumbunker filmlocatie project “Ongehoord”

Project "ongehoord"

Met het project “Ongehoord” maken jongeren kennis met verhalen over de Tweede Wereldoorlog, worden ze gestimuleerd hierover in dialoog te gaan en worden uitgedaagd na te denken over zij hoe de huidige samenleving vorm willen geven. Hun betrokkenheid bij de maatschappij staat in dit project centraal. De geschiedenis van de onderdrukking en vervolging van groepen medeburgers tijdens de Tweede Wereldoorlog maakt de onderliggende mechanismes inzichtelijk en invoelbaar en kan handvatten bieden om ervan te leren voor het nu.

Het project “Ongehoord” wordt uitgevoerd samen met het onderwijs en 700 jongeren. De ervaringen en meningen van al deze jongeren worden verzameld en vastgelegd. De projectleiders werken nauw samen met een breed netwerk van WOII musea, herinneringscentra, erfgoedorganisaties en landelijke scholen voor VMBO en MBO.

Bij en in de museumbunker in Leusden zijn woensdag 18 april 2018 opnamen gemaakt. Jongeren maakten kennis met de lokale oorlogsgeschiedenis en waren onder de indruk van de gebeurtenissen in deze omgeving. De film-tool wordt niet gebruikt als lesmateriaal maar als instrument om de leerlingen uit te dagen in dialoog te gaan.

Meer lezen

LeusdenToen maart 2021
LeusdenToen

Leusden Toen Jaargang 37 nr.1 – 2021

BESTUUR Bij het samenstellen van deze Leusden Toen is duidelijk dat er de komende maanden geen bijeenkomsten worden gehouden. Dat is vervelend maar dit ongemak valt

Bloemen monument Stirling
Stirlingmonument

Sobere herdenking bij Stirling monument

Dit jaar noodgedwongen een sobere herdenking op 3 februari bij het monument. Er zijn bloemen gelegd door Wim Vos locoburgemeester en Ronald Polak, voorzitter van