Museumbunker filmlocatie project “Ongehoord”

Project "ongehoord"

Met het project “Ongehoord” maken jongeren kennis met verhalen over de Tweede Wereldoorlog, worden ze gestimuleerd hierover in dialoog te gaan en worden uitgedaagd na te denken over zij hoe de huidige samenleving vorm willen geven. Hun betrokkenheid bij de maatschappij staat in dit project centraal. De geschiedenis van de onderdrukking en vervolging van groepen medeburgers tijdens de Tweede Wereldoorlog maakt de onderliggende mechanismes inzichtelijk en invoelbaar en kan handvatten bieden om ervan te leren voor het nu.

Het project “Ongehoord” wordt uitgevoerd samen met het onderwijs en 700 jongeren. De ervaringen en meningen van al deze jongeren worden verzameld en vastgelegd. De projectleiders werken nauw samen met een breed netwerk van WOII musea, herinneringscentra, erfgoedorganisaties en landelijke scholen voor VMBO en MBO.

Bij en in de museumbunker in Leusden zijn woensdag 18 april 2018 opnamen gemaakt. Jongeren maakten kennis met de lokale oorlogsgeschiedenis en waren onder de indruk van de gebeurtenissen in deze omgeving. De film-tool wordt niet gebruikt als lesmateriaal maar als instrument om de leerlingen uit te dagen in dialoog te gaan.

Meer lezen

Schrijfblokken 14x vKooij
HKL

Aantekeningen notariële akten A.J. van Kooij nu online!

Vanaf 1970 tot 1990 heeft de heer Arie van Kooij een groot deel van de notariële akten uit Archief Eemland van de Amersfoortse en Leusdense notarissen doorgenomen. Leden van de Historische Kring Leusden hebben deze met de hand geschreven aantekeningen uitgetypt met de bedoeling ze voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Kapelaan (later pastoor) Kitselaar in 1943
LeusdenToen

Leusden Toen Jaargang 38 nr.4 – 2021

In het vierde nummer van deze jaargang leest u een bijdrage van Frans van Loenen over “Geertrudishof” naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Stichting en de door haar beheerde woningen. De vlag kan uit en en het feestje wordt gevierd in november 2021….