Najaarslezing over De Heiligenberg door Rianne van Hilten

Heiligenberg in 18e eeuw_Koninklijk_Huisarchief

De Heiligenberg in de achttiende eeuw.
(Koninklijk Huisarchief)

HKL-najaarslezing

Het bestuur nodigt u van harte uit voor onze najaarslezing op donderdag 11 november

in De Koningshof, De Blekerij 33 in Leusden.
De aanvang is om 20.00 uur en de avond is vrij toegankelijk

lezing over De Heiligenberg.

Tien eeuwen geschiedenis van een buitenplaats te Leusden.

De Heiligenberg staat ook wel bekend als de Hohorst. Omstreeks 1006 stichtte bisschop Ansfried op een twaalf meter hoge ‘berg’ een klooster. Na korte tijd werd het klooster verplaatst naar Utrecht als de Paulusabdij. In Leusden bleef een proostdij met uithof van deze abdij. In de tijd van de Reformatie kwam het complex in handen van de Staten van Utrecht en werd het verkocht aan de Amsterdamse koopman Michael Pauw. De Heiligenberg groeide uit tot een fraaie buitenplaats, inclusief wijngaarden!

Het huidige gebouw dateert uit de 19e eeuw. Het verhaal gaat over hoe het terrein en de inrichting en de gebouwen zich in de loop van de eeuwen hebben ontwikkeld en zijn veranderd, onder invloed van het gebruik en de dan heersende mode en gewoonten.

Drs. Rianne van Hilten verdiepte zich tijdens haar studie kunstgeschiedenis in
De Heiligenberg. Zij is monumentenambtenaar in de gemeente Katwijk. 

Het bestuur ziet u graag bij deze eerste lezing sinds 2019, over een interessant en boeiend onderwerp. We gaan ervanuit dat u zich houdt aan de regels rond corona (app, vaccinatiebewijs of test) en thuis blijft bij klachten. Let echter op eventueel nieuwe richtlijnen!

De zaal is groot en biedt voor wie dat wil mogelijkheid om op afstand van elkaar te zitten.

In de pauze kunt u de boekentafel met publicaties over lokale geschiedenis bekijken.