Najaarslezing over ‘De marechausseekazerne bij Bavoort’

Marechausseekazerne Bavoort

Leusden voormalige Marechausseekazerne

Het bestuur van de Historische Kring Leusden nodigt u van harte uit voor onze najaarslezing op donderdag 24 november in De Koningshof, De Blekerij 33 in Leusden. De aanvang is om 20.00 uur en de avond is vrij toegankelijk.

De heer Wil Zaagman houdt een lezing over het politiebureau dat 80 jaar langs de huidige Arnhemseweg heeft gestaan, oftewel

‘De marechausseekazerne  bij Bavoort'

De heer Wil Zaagman heeft van 1998 tot 2020 in Leusden-Zuid gewoond. Op zoek naar een woning passeerde hij het pand en herkende het meteen voor wat het was: een oude marechausseekazerne. Toen hij hoorde dat het pand gesloopt zou gaan worden, rees het plan er een boek over te schrijven. Gespreid over ruim 15 jaar heeft hij op meerdere plaatsen informatie verzameld, archiefonderzoek verricht en interviews gehouden.

Het beoogde boek is er helaas nooit van gekomen. Wel een uitgebreid artikel in Traditie en Vernieuwing, uitgegeven bij het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie in 2016 en een lezing tijdens het symposium bij hetzelfde lustrum.

Een aangepaste en uitgebreidere versie van die lezing presenteert Wil Zaagman op 24 november met daarbij ook enige aandacht voor de kleding, de uitrusting en het dagelijks leven van de gebruikers van het gebouw.

Sinds 1978 werkt Wil Zaagman bij de Belastingdienst, tegenwoordig in Utrecht.

Hij verzamelt al een kleine 50 jaar emblemen, waarbij de nadruk ligt op de dagelijkse en de veldtenue van de Koninklijke Landmacht van 1947 tot ca. 2003. Daarnaast bevat zijn collectie o.a. onderscheidingstekens van de Koninklijke Marechaussee en het voormalige Korps Rijkspolitie.

Meer lezen

LeusdenToen december 2022
LeusdenToen

Leusden Toen Jaargang 38 nr.4 – december 2022

Met het decembernummer sluiten we de 38ste jaargang (sinds 1985) van Leusden Toen af. Lia van Burgsteden deed onderzoek naar Buitenplaatsen en Boerderijen in de 18e eeuw. Krijn van Otterloo bericht over de veranderingen in het documentatiecentrum. Nico van den Berg, actief met een metaaldetector, vertelt over zijn vondsten langs de Horsterweg in Leusden. Dat oud en nieuw goed samengaan, beschrijft Frans van Loenen in zijn bijdrage over de Maanwijk en zijn artikel “Klein Artis”, gaat over de eerste dierenopvang in Hamersveld in de jaren zestig. Verder een artikel over de vredesfietstocht door José Huurdeman.

Kunst duiventoren Zwanenwater maker FT - Frans van Loenen
HKL

HKL zoekt lokale kunstenaars voor jubileumuitgave

De Historische Kring Leusden (HKL) viert in 2025 haar 40-jarig bestaan en geeft daarvoor een boek uit met als titel ‘Geschiedenis van Leusden in veertig plekken, 40 jaar Historische Kring Leusden’.

Hierin worden markante plekken beschreven en het idee leeft om die plekken weer te geven door een kunstwerk door Leusdense kunstenaars. De HKL komt daarom graag in contact met Leusdense kunstenaars die willen meewerken aan dit project, maar niet zijn aangesloten bij een organisatie: Kunstenaars van De Vrije Kwasten, ELTA of Artiplu zijn al benaderd