Najaarslezing over ‘Versterkte huizen in de Gelderse Vallei’

Prent Stoutenburg archief museum Flehite

Prent uit archief museum Flehite

Het bestuur van de Historische Kring Leusden nodigt u van harte uit voor onze najaarslezing op donderdag 16 november 2023 in de  Roskam in Achterveld. De aanvang is om 20.00 uur en de avond is vrij toegankelijk.

De heer Willem van Maren houdt een lezing over

‘Versterkte huizen in de  Gelderse Vallei'

In de middeleeuwen stonden in de Gelderse Vallei, tussen Amersfoort en Wageningen, tientallen kasteeltjes en versterkte huizen. De meeste waren erg klein, maar enkele hadden wel een indrukwekkende omvang. Hoe zagen ze er uit? Wat was hun functie? Waren het alleen maar woningen voor ridders of defensieve gebouwen?

Bijna al deze bouwwerken zijn nu verdwenen. Wie hebben de kastelen gebouwd, wanneer en waarom? Gaven de kastelen wel bescherming tegen oorlogsgeweld? Waarom zijn de kastelen weer afgebroken? Hoe onveilig waren de middeleeuwen voor een gewone man of vrouw?

Hoe komt het dat er in het Kromme Rijngebied wel veel kastelen bewaard zijn gebleven in tegenstelling tot de Gelderse Vallei?

De meesten van onze voorouders zullen niet op zo’n kasteeltje heb­ben gewoond, maar hebben ze toch iets voor hen betekend? Het antwoord op deze vragen is soms anders dan gedacht wordt. Van veel kasteeltjes is een afbeelding bewaard gebleven. Hierdoor krij­gen we een indruk van de manier waarop sommige mensen geleefd hebben. U hoeft er niet jaloers op te zijn. De middeleeuwen waren in de Gelderse Vallei geen tijdperk vol stoere ridders en edele jonk­vrouwen. Maar wat dan wel?

Eind oktober ontvangt u als lid van de HKL per mail een uitnodiging voor deze avond.

Het bestuur ziet u graag op deze interessante avond.