Tankkering op landgoed De Horst in Stoutenburg herplaatst

Tankkering herplaatst

De gerestaureerde tankkering aan de Engweg op landgoed De Horst in Stoutenburg is na restauratie op 6 juli 2021 herplaatst. De blokken zijn gevonden in een oude schuur in Achterveld en kwamen tevoorschijn toen deze werd gesloopt. De tankkering bestaat uit zes betonnen blokken met spoorstaven die mei 1940 op de Hessenweg en de Engweg stonden als onderdeel van de Grebbelinie. De blokken zijn succesvol gerestaureerd.

De 2000 kilo zware blokken werden in 1940 geplaatst om de inval van Duitsland te vertragen. Deze werden gepositioneerd op hoger gelegen plekken die niet onder water konden worden gezet. Om de vijand te vertragen werd op die plekken een ‘vechtwagen hindernis’ geplaatst. Later ging men ze ‘tankversperring of -kering noemen. Door deze tankkering werd het vervoer in dit gebied voor vijandelijke troepen onmogelijk.

“We zijn supertrots”, vertelt Hans Peter Reinders, beleidsmedewerker Natuur en Landschap bij de gemeente Leusden. In zijn werk is hij veel bezig met de zichtbaarheid van elementen van de Leusdense Grebbelinie. Denk daarbij aan het in ere herstellen van kazematten en loopgraven, maar ook de tankkering die vandaag is herplaatst.

De Grebbelinie

In Leusden is de Grebbelinie de belangrijkste drager van het landschap. De cultuurhistorische waterlinie is nog steeds onmiskenbaar aanwezig in het ons landschap. De samenhang tussen de Liniedijk, die loopt van Rhenen tot aan Spakenburg, en de Asschatterkeerkade is in Leusden nog
prachtig zichtbaar. Sinds het programma “Grebbelinie boven water” waarbij de betonzakcouperes
op verschillende toegangswegen zijn geplaats en de museumbunker is ingericht, is het Grebbelinielandschap in Leusden steeds beter zichtbaar en beleefbaar. Nog steeds komen er nieuwe aspecten van de Grebbelinie naar voren en geeft de Grebbelinie telkens weer nieuwe geheimen prijs
door verhalen of bijzondere vondsten. José Huurdeman, bestuurslid van HKL en omwonende en
Hans Peter Reinders, beleidsmedewerker natuur en landschap van de gemeente Leusden, hebben uitgebreid verslag gedaan van de vondst in het blad Leusden Toen.

Inundatie
De Grebbelinie werd in de achttiende eeuw aangelegd om Nederland tegen vijanden te beschermen. Dat gebeurde door middel van inundatie: grote delen land onder water zetten om zo de vijand tegen te houden of te vertragen. In de Tweede Wereldoorlog werd die techniek tegen de Duitsers gebruikt. Op hoger gelegen delen werkte dat echter niet, en daarom moesten daar versperringen worden geplaatst.

Met deze restauratie wordt weer een prachtig onderdeel van de militaire cultuurhistorie zichtbaar van de Grebbelinie in Leusden. Meer informatie is te vinden in ons blad Leusden Toen en op Grebbelinie.nl en bij RTV Utrecht.

Meer lezen

LeusdenToen-aug-2021
LeusdenToen

Leusden Toen Jaargang 38 nr.3 – 2021

Redactie  Dit is alweer het derde nummer van Leusden Toen in 2021. Nu het leven weer wat vrijer is geworden na de Coronapandemie heeft het