Twee nieuwe exposities van de Historische Kring Leusden

vitrinekast met poster bij LN

De winkel van Leusden Natuurlijk toont een kleine expositie over ‘Juffrouw Annie’, officieel mevrouw Anna Aleida de Beaufort. Zij bewoonde tot haar overlijden in 1975 Huize De Boom.

De Historische Kring Leusden heeft een vitrine ingericht met foto’s en voorwerpen die herinneren aan deze markante vrouw. Als grootgrondbezitster speelde zij een belangrijke rol in Leusden. Wat die rol inhield is te vinden op Internet in de Canon van Leusden en kan men ervaren tijdens de fietstocht ‘Op de pedalen met Juffrouw Annie’. Deze fietstocht – resultaat van samenwerking met de HKL – is verkrijgbaar in de winkel van Leusden Natuurlijk aan ‘t Erf.

Tijdens het actieve leven van Anna Aleida de Beaufort was Leusden nog een voluit agrarische samenleving. Een boerenkar of trekker op de Hamersveldseweg was geen bijzonderheid. Welk materiaal de boeren in die tijd gebruikten om het land te bewerken of hun dieren te verzorgen is te zien in een vitrine met oude gereedschappen die de HKL inrichtte op Hoeve Groot Zandbrink aan de Postweg.