Vergeten militair erfgoed op Leusderheide

CDA stelt kamervragen over “vergeten militair erfgoed”

Naar aanleiding van een artikel en oproep van de Historische Kring Leusden en het Nationaal Monument Kamp Amersfoort in het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 15 december om de gebouwen bij de schietbanen op de Leusderheide voor sloop te behoeden zijn er nu ook kamervragen gesteld aan de minister van Van Engelshoven (Cultuur) en de staatssecretarissen Visser (Defensie) en Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Het gebouwencomplex bij de voormalige schietbanen op de Leusderheide bij Amersfoort moet behouden blijven
„Vergeten militair erfgoed verdient erkenning.”
Johan de Kruijff en Ronald Polak

LeusdenToen nov 2018

Het CDA deelt hun opvatting dat de panden bestempeld horen te worden als cultuurhistorisch waardevol militair erfgoed. Voor duizenden dienstplichtigen en andere militairen uit de kazernes in Amersfoort en Utrecht die op de Leusderheide hun schietoefeningen hadden, is het complex bekend terrein.
Wat er met de gebouwen gaat gebeuren, is onduidelijk. Navraag bij Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf levert geen uitsluitsel op.

Ook herinneringscentrum Kamp Amersfoort ziet graag dat het complex wordt behouden. Woordvoerder Reiding: „Voor ons is het een relevante plek, verbonden met Kamp Amersfoort en de fusillades op de Leusderheide.” De Utrechtse Stichting voor Industrieel Erfgoed wil samen met de provinciale afdeling van erfgoedvereniging Bond Heemschut in een gesprek bij de gemeente Leusden ook aandringen op behoud.

Lees meer in het Reformatorisch Dagblad   „CDA: Rijk moet zich sterk maken voor behoud ‘Leusderheide’”
Lees meer in het Reformatorisch Dagblad   „Behoud gebouwen schietbanen Leusderheide”
Lees meer op Utrechtse Stichting voor het INdrustrieel Erfgoed   „Vergeten militair erfgoed op de Leusderheide”

In het laatste nummer van Leusden Toen leest u een zeer uitgebreid artikel over het “vergeten militair erfgoed”. Johan de Kruijff en Ronald Polak, zijn er diep ingedoken. Met veel foto’s en kaarten is een stukje geschiedenis naar boven gehaald.